Turneringer & Stævner
Del

Danmarksserien

ÆNDRING I TURNERINGEN FOR JYLLANDSSERIE OG FYNSSERIE

I forbindelse med den nye struktur som er besluttet gennemføres i Dansk Håndbold fra 1. juli 2023, vil der fra sæson 2023/2024 ikke længere være muligt at afvikle en Jyllandsserie, Fynsserie eller Kvalifikationsrække, som vi kender det i dag.

Disse tre rækker vil til den nye sæson få et ”nyt” fælles navn Danmarksserien. Der er ligeledes igangsat en proces, hvor rækkerne vil blive afviklet ud fra fælles propositioner og retningslinjer uanset hvor i landet man bor.

HVAD FÅR DET AF KONSEKVENSER

Sportsligt vil den nye ændring ikke få konsekvenser for de hold, som til den kommende sæson 2023/2024 vil være kvalificeret til at deltage i Fynsserie eller jyllandsserie. Holdene vil automatisk blive overflyttet til Danmarksserien.

Der vil dog være ændringer i forhold til den geografi puljerne vil blive sammensat ud fra, da vi nu har hold fra både Jylland og Fyn at fordele, så nogle foreninger vil komme til at møde nye hold.

Vi har erfaret fra enkelte foreninger, at ændringen kan give udfordringer i forhold til at fastholde spillere på holdet i de respektive foreninger, og således har en bekymring for den nye geografi i puljerne.

Turneringsudvalget har drøftet dette dilemma, og besluttet at der ekstraordinært frem mod den nye sæson gives mulighed for, at man kan frasige sig pladsen i Danmarksserien uden konsekvens, både hvad angår de hold der i dag spiller i rækkerne, og de hold der vil være oprykkere fra serie 1. Det er vigtigt for turneringsudvalget, at den nye geografiske fordeling ikke vil være en belastning for foreninger eller hold, så derfor er denne ændring ekstraordinært besluttet frem mod den nye sæson.

Såfremt man frasiger sig muligheden for pladsen i Danmarksserien, vil man blive indplaceret i de nye serie 1 puljer i den region man er tilhørende. Der vil ikke være konsekvens ved at frasige sig pladsen, hvilket betyder, at man ikke får gebyr for ”trækningen”, og der vil heller ikke være oprykningsforbud for holdet i sæson 2023/2024.

SÅDAN FRASIGER DU PLADSEN I DANMARKSSERIEN

For at frasige pladsen i Danmarksserien, skal I udfylde nedenstående formular – herefter vil I modtage en bekræftelse. Sidste frist for at indsende formularen vil være den 29. maj 2023.

I vil senest i uge 23 modtage en bekræftelse på jeres udtrædelse af den nye fællesrække, og indplacering i serie 1 fra sæson 2023/2024.

Der ønskes frivillig nedrykning til serie 1
  • Nedrykning fra Danmarksserien Herrer til Herre serie 1
  • Nedrykning fra Danmarksserien Damer til Dame serie 1
Din anmodning er nu registreret
Administration
Edvard Meyenburg Buus 50757016
Administration
Lisbeth Winther Sadolin 50757018

Vælg forbund

Luk