JHF og Kreds 1 · 2 · 4
Del

Kampflytning & Afbud

Flytning af kampe (med gebyr)

Flytning af kampe på en forenings begæring kan finde sted såfremt, der i enighed med modstanderforeningen foreligger en udfyldt flytteanmodning hos den administrative turneringsledelse senest kl. 12.00 sidste hverdag før kampdato.

Ingen kamp kan flyttes til et senere tidspunkt end otte dage før sidste spillerunde. En flyttet kamp kan tidligst afvikles 72 timer efter anmodning om flytning.

Gebyr for flytning iht. gebyrlisten opkræves efterfølgende foreningen, der har begæret flytningen. Gebyret er differentieret ud fra følgende tidsfrister:

Tidligere end 30 dag før kampdato – intet gebyr

Senest 14 dage før kampdato – 513 kr.

Senest 7 dage før kampdato – 718 kr.

Mindre end 7 dage før kampdato – 1025 kr.

Kampflytninger skal ske via HåndOffice.

Afbud til kamp

Har I behov for at sende afbud til en kamp, bedes I udfylde formularen henunder. Gerne så tidlig som muligt og meget gerne inden kl. 14.00 på hverdage samt fredag kl. 12.00 for kampe i weekenden, så vi ikke har dommere og hold til at stå ude ved kampe, der ikke bliver spillet.

Såfremt afbuddet kommer inden for kontorets åbningstid, så sørger vi efterfølgende for at give modstanderne og dommerne besked om, at kampen er aflyst. Hvis afbuddet kommer så sent, at vi ikke har mulighed for at få dommerne taget af, så kan der efterfølgende opkræves dommerhonorarer samt kørsel til dommerne ud over afbudsgebyret. 

I forhold til pludselig opståede afbud til lørdag og søndag uden for kontorets åbningstid, bedes formular udfyldt senest kl. 08:30 om morgenen! I bedes desuden orientere modstanderholdet om, at I ikke møder op, så de ikke står og venter ude i hallen. Afbudsgebyret er 1.000,- kr. 1. gang et hold sender afbud i de lokale rækker fra U-9 og op efter. Ved gentagelse af afbud fra det samme hold i den samme turneringsrunde er afbudsgebyret 2.000 kr.

Et hold kan melde afbud til kamp op til 2 gange i en turneringsrunde. Ved flere afbud i samme turneringsrunde kan turneringsledelsen udelukke holdet af turneringen.

Afbud pga. Covid-19 sidestilles som udgangspunkt med afbud pga. vejrlig - Turneringsreglement § 8.5. Dvs. at hvis man melder afbud pga. Covid-19, så skal foreningen inden for 48 timer fra kampstartstidspunktet have sendt en redegørelse til det administrerende forbund/kreds med begrundelse for afbuddet samt en ny dato efter aftale med modstanderne om, hvornår kampen så kan spilles, såfremt man ønsker at spille kampen på et senere tidspunkt. Hvis der ikke foreligger aftale om et nyt kamptidspunkt inden for de 48 timer fra kampstartstidspunktet, så taberdømmes holdet, der har meldt afbud. Ønsker man ikke at spille kampen på et senere tidspunkt, så kan man gratis melde afbud til kampen, såfremt afbuddet skyldes Covid-19. 

Der opkræves ikke en bøde, såfremt afbuddet skyldes Covid-19, og disse afbud gør heller ikke, at holdet udgår af turneringen, da afbuddene ikke tæller med i de afbud, der er nævnt i § 8.6 og 8.6.1.

Afbud til kampe udenfor Kreds 1-2 og 4 bedes sendt til den kreds, hvor kampen skal spilles, og skal derfor ikke laves på nedenstående blanket.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE