Turneringer & Stævner
Del

Snevejrsafbud

Præcisering af Regler for afbud pga. vejrliget

a. Gældende for 2. og 3. division senior samtU19 Liga:

Såfremt der opstår en situation med specielle dårlige vejrforhold, hvor myndighederne fraråder udkørsel, eller hvor broer er lukkede, samt situationer, hvor det kan dokumenteres, at anvendelse af anden form for offentligt transportmiddel er umuligt, vil afbud til en kamp kunne accepteres som lovlig. Den forening, der vil melde afbud, må indhente accept fra det administrerende distriktsforbund/region forinden rejsen afbrydes.

Kontakt kontorleder i Hobro Heidi Hansen, jhf@dhf.dk

Herefter skal foreningen orientere modstanderholdet. Kontoret informere kampens dommere om afbuddet.

Senest 48 timer efter kampens oprindelige spilletidspunkt skal der foreligge såvel skriftlig orientering om forholdet samt et forslag til nyt spilletidspunkt hos det administrerende distriktsforbunds/regions administrative leder eller den ansvarlige turneringsudvalgsformand.

Såfremt anførte procedure ikke overholdes, regnes foreningen som udeblevet fra kampen.

b. Gældende for øvrige rækker:

Såfremt der opstår en situation med specielle dårlige vejrforhold, hvor myndighederne fraråder udkørsel, eller hvor broer er lukkede, eller hvor vejrforhold giver grund til bekymring for tilrejsende forening, kontakter denne modstanderforeningen for at aftale nærmere om en udsættelse af kampen, herunder eventuel flytning.

Aftale om nyt spilletidspunkt skal senest 48 timer efter oprindeligt spilletidspunkt meddeles administrerende turneringsledelse i kredsen.

Ved uenighed om fortolkning af vejrets indflydelse på kampafviklingen, fremsender begge parter umiddelbart en skriftlig redegørelse til administrerende turneringsledelse, der sagsbehandler henvendelsen.

Foreningen, der melder afbud, har pligt til at orientere dommerne om kampudsættelse jf. administrerende forbunds retningslinjer.

Såfremt anførte procedure ikke overholdes, regnes foreningen som udeblevet fra kampen.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE