Persondatapolitik - håndboldpas
Del

Persondatapolitik - håndboldpas

HÅNDBOLDPAS – BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
13. januar 2021

 

Dansk Håndbold Forbund og underliggende forbund / kredse / region (herefter samlet kaldet ”DHF”) har lanceret et håndboldpas for alle håndboldspillere, trænere, personer med et hverv eller anden tilknytning til en håndboldklub. Vores håndboldpas har til formål at øge datakvaliteten om aktive i håndbolden og derigennem forbedre administrationen af turneringer, klubskifter, kommunikation mellem forbund, klubber og spillere m.v.

I henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR), skal vi som dataansvarlig informere dig om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med vores håndboldpas.

 

Dataansvarlige og kontaktinformationer

I forbindelse med din tilknytning til en håndboldklub, er klubben dataansvarlig for de personoplysninger, klubben behandler om dig for at varetage dit medlemskab, f.eks. med henblik på kontingentopkrævning.

Heroverfor er DHF fælles dataansvarlige for de oplysninger, vi behandler om dig som led i DHF’s håndboldpas. Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, kan du enten kontakte dit lokale forbund, lokale kreds / region eller Dansk Håndbold Forbund:

Dansk Håndbold Forbund
CVR-nr. 48 91 90 14
Kontaktperson: Per Lauritsen, Mail: per@dhf.dk eller Tina Black, Mail: tbl@dhf.dk.

Jydsk Håndbold Forbund (inkl. kreds 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8)
CVR-nr. 19 22 15 12
Kontaktperson: Heidi Hansen, Mail: heh.jhf@dhf.dk

Jydsk Håndbold Forbund –kreds 7
CVR-nr. 40 81 62 16
Kontaktperson: Lars Skytte, Mail: lsk.jhf@dhf.dk

Fyns Håndbold Forbund
CVR-nr. 45 44 80 10
Kontaktperson: Brian Nielsen, Mail: bni.fhf@dhf.dk

Håndbold Region Øst
CVR-nr. 33 28 88 59
Kontaktperson: Per Jensen, Mail: pj.hro@dhf.dk

 

Vi behandler følgende personoplysninger

Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger til brug for udstedelse af håndboldpas.
- Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, nuværende klub, evt. hverv

Hvis der er tale om et barn, vil kontaktoplysningerne typisk vedrøre en eller begge forældre. 

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Oplysninger om håndboldspillere / trænere bruges til administration af turneringer udskrevet af DHF, f.eks. i forbindelse med holdkort og klubskifte.

Oplysninger om personer med et hverv – eller anden tilknytning til klubben - bruges til at administrere hverv i klubberne, samt varetage kontakten med repræsentanter fra klubberne.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er administration og afvikling af håndbold i Danmark.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Det er din klub, som opretter dig med en profil hos DHF med henblik på at du kan deltage i håndboldaktiviteter under DHF.

Når vi har modtaget oplysninger fra din klub, opretter vi et håndboldpas, som du herefter selv har mulighed for at opdatere for så vidt angår f.eks. dine kontaktoplysninger.

 

Adgang til dine personoplysninger

Opbevaringen er dine personoplysninger sker så det kun er relevante personer, der har adgang til dine personoplysninger. Personer med et foreningshverv i din nuværende klub samt medarbejdere hos DHF har adgang til dine oplysninger.

Dine personoplysninger opbevares i et it-system, som hostes af en dansk udbyder med hostingcenter i EU. Dine personoplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af en klub eller på anden vis aktiv i håndboldsporten.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

Revidering af politik

Vi opdaterer denne politik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Den til enhver tid gældende politik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at DHF – afhængig af din tilknytning til håndbolden – kan behandle andre oplysninger om dig og til andre formål end dem, der fremgår af denne persondatapolitik. Der er f.eks. udarbejdet særskilte persondatapolitikker vedrørende personoplysninger i turneringssammenhæng, oplysninger til dommere, deltagere på håndboldskoler osv. Du finder de øvrige politikker på DHF’s hjemmeside.

Vælg forbund

Luk