Aldersrelateret træning
Del

Træning U11

Sådan sammensættes træningen

En varieret, udviklende og motiverende træning for U11-spillere bør rumme elementer fra følgende fem hovedtemaer:

 • Forsvar
 • Angreb
 • Teknisk træning
 • Spil og dueller
 • Fysisk træning

Læs mere om hovedtemaerne længere nede på siden og find inspiration til den daglige træning i øvelsesbanken.

Ulrik Jørgensen
Ulrik Jørgensen 23302999
AT U11

Kast mellem benene

AT U9
AT U11

Målvogter Væggen

AT U11

Backaflevering

AT U11

Stimeskud

Trænerrollen

Som træner for U11 spillere skal du være opmærksom på følgende:

 • U11 spillere lægger stor vægt på fællesskabet og samværet med kammeraterne.
 • Du skal sikre, at alle børn føler sig trygge og som en del af holdet/gruppen og at nye spillere integreres.
 • Du skal være tydelig og troværdig i din kommunikation. Børn på dette alderstrin er meget nysgerrige og lærevillige.
 • Du skal præsentere dem for nye færdigheder og ny viden og stimulere deres læring gennem positiv/konstruktiv feedback. For U11 spillerne vil konkurrencer være sjove og spændende.
 • Du skal sikre, at alle spillere opnår erfaringer med at vinde og at tabe. Det er dit ansvar, at alle børn får gode oplevelser med at deltage i kampe og lærer værdier som fair play, respekt og engagement.
 • Du skal informere og involvere forældrene, så de bliver vigtige støttepersoner omkring holdet.

Specialisering

Ved specialisering forstås:

 • Dels en idrætslig specialisering, hvor man kun træner specifikke færdigheder inden for den valgte idrætsgren (f.eks. håndbold)
 • Dels en positionsbestemt specialisering, hvor man kun træner de færdigheder, man anvender på den position på banen, hvor man spiller (f.eks. venstre fløj).

For de yngste vil såvel idrætslig som positionsbestemt specialisering være uhensigtsmæssig.

U11 spillerne skal præsenteres for mange forskellige hensigtsmæssige håndboldbevægelser (teknikker), så de får erfaringer med disse teknikker og på sigt opbygger et stort teknisk repertoire. Alle spillere præsenteres for, afprøver og øver de samme tekniske elementer (f.eks. fløjskud). Når der spilles kamp, bør alle spillere prøve at spille på flere forskellige positioner. Flere forskellige spillere bør opnå erfaringer med at stå på mål (gerne på skift).

Børnene bør støttes i at dyrke flere idrætsgrene.

Teknisk træning

Den tekniske træning for U11 bør fortsat koncentrere sig om boldbehandling i form af sikkerhed i såvel at kaste/aflevere som at modtage, og den bør derfor rumme et stort antal individuelle øvelser, der forbereder børnene teknisk til øvrige træningselementer. Teknisk træning for U11 fortsætter arbejdet med afslutningsteknikker.

Derudover skal der arbejdes med bevægelsesmønstre, bevægelse under sammenspillet og klassiske valgsituationer, hvor selve boldbehandlingen er mindre opmærksomhedskrævende.

Træningen skal tilrettelægges med øje for, at mange U11 spillere fortsat har behov for øvelser med enkle rammer. Der skal fortsat være mange kaste- og gribeøvelser, og træneren må være omhyggelig med at variere træningen, så det ikke bliver ensformigt at få de basale færdigheder på plads.

Træning af boldbehandling bør foregå i bevægelse og med højest muligt aktivitetsniveau for de enkelte spillere.

Træningen bør desuden indeholde øvelser med enkle afslutningsteknikker. Dette skal naturligvis ske i respekt for børnenes niveau, men mange børn kan godt lide den udfordring, det er at skrue, lobbe, skyde underhånd etc.

Når man har valgt boldstørrelse 0 til U11 årgangen, er det netop for at give børnene mulighed for at tilegne sig et varieret repertoire af afslutningsteknikker uden at blive hæmmet af boldens størrelse.

Det er ikke afgørende, om børnene på dette trin kan udføre de enkelte elementer i kamp.

Angreb

I træningen af angreb for U11 skal der arbejdes med at skabe forståelse for, hvordan spillerne på de enkelte pladser placerer sig på banen, når holdet er i boldbesiddelse, og hvordan de i fællesskab kan forsøge at skabe målchancer.

Erfaringsgrundlaget vil uden tvivl være meget forskelligt blandt U11 spillere, og opgaven for en træner for denne aldersgruppe er naturligvis at udfordre sine spillere ud fra det udviklingstrin, hvor de befinder sig.

Som det fremgår af prioriteringen af de enkelte indsatsområder, er fundamentet for et godt angreb indlæring af en sikker basisteknik. Den basale teknik skal gøre spillerne i stand til at kunne kaste og gribe i bevægelse og vælge den i situationen bedste løsning.

Det er DHFs holdning, at der i træningen af U11 spillere skal lægges vægt på sammenspil, hvori der skabes valgsituationer for de enkelte spillere. Det er udviklende at skulle træffe valg, hvorfor kollektive angrebsmodeller med faste løsninger er uhensigtsmæssige.

I angrebsmæssig sammenhæng bør der lægges op til, at spillerne konstant stilles over for valget mellem om der:

1. skal skydes på mål
2. skal sættes en finte/søges gennembrud, eller der
3. skal spilles videre til næste medspiller, der er i bevægelse.

Derfor skal tilrettelæggelsen af U11 træningen ske med etableringen af mange sådanne situationer for øje.

Forsvar

Træning af forsvar for U11 spillere sigter primært på at give spillerne en forståelse af, hvordan de hver især kan/skal agere i spillet på stor bane, når modstanderen har bolden, og af hvordan de i fællesskab skal/kan forsøge at hindre modstanderen i at skabe målchancer.

Det drejer sig om placering på banen og bevidsthed om betydningen af benarbejdet.

Spillet på kortbane stiller krav til spillernes forståelse for betydningen af at forsvare eget mål og deres egen rolle og muligheder heri. Børnenes evne til at forstå håndboldspillets ramme er da på dette alderstrin også tilstrækkeligt udviklet til, at der kan indledes et mere målrettet arbejde hermed.

Spillet med 5+1 i U11 håndbold giver mulighed for, at der skabes mange dueller og dermed for arbejdet med spillernes bevidsthed om deres egen placering i forhold til den direkte modspiller.

Spil og dueller

I forskelllige spil og dueløvelser skal de indlærte færdigheder sammensættes i samspil med medspillere.

En væsentlig fordel ved spil- og duellege er, at træningen får intensitet og rummer elementer af kamp mellem den spiller, der har bolden og den/de, der gerne vil have fat i den.

I spil- og duellege udvikles færdigheder i 1:1 situationer. Det gælder for såvel forsvarer som angriber, og spillerne skal i den tidligst mulige alder have mulighed for at gøre erfaringer med såvel offensive som defensive forsvarsaktioner.

Desuden bør valget af de enkelte spil og dueløvelser ske med henblik på, at spillerne får kastet og grebet mest muligt, mens de er i bevægelse.

Fysisk træning

Vi henviser til BTU-modulet "fysisk træning for børn" - Se mere her

Området er under revision. Nye retningslinjer og dertilhørende videoinspiration er under udarbejdelse.

 

Vælg forbund

Luk