The Danish Way
Del

The Danish Way

OBS: Dansk Håndbold Forbund er pt. i gang med udarbejdelse af en ny talentstrategi, som vil dække både drenge- og pigesiden. Nedenstående og de tilhørende undersider er derfor ikke helt opdaterede.

 

Talentudvikling på herresiden i Dansk Håndbold Forbund

Mange parter er løbende involveret i udviklingen af talenterne i Danmark og har derfor hver deres andel i den aktuelle brede talentmasse i dansk herrehåndbold. DHF, JHF-kredse, FHF-talentcenter og HRØ-regioner, træningsmiljøer, trænere, frivillige ledere og forældre bidrager hver især med input, som akkumuleret former talenterne. Kommunikationen og samarbejdet mellem de involverede parter i talentudviklingen er derfor af stor betydning, hvis outputtet i form af flest (og bedst) mulige talenter skal optimeres indenfor de afsatte økonomiske rammer.

Den første version af The Danish Way så dagens lys i 2008, og i en dynamisk verden som håndboldens, hvor der hele tiden kan ses nye tendenser, ny viden og nye problemstillinger, er det nu tid til en revidering og udvidelse af kompendiet. Det er stadigvæk DHF’s ønske, at The Danish Way kan tilgodese (mindst) to behov. For det første er det vores håb, at en øget åbenhed vil virke stimulerende på det gensidige samarbejde mellem alle involverede parter i talentudviklingen, idet tilgængeligheden gør et ”fælles sprog” om talentudvikling lettere. For det andet håber vi, at synliggørelsen af DHF’s talentarbejde vil have en afsmittende effekt på klub- og kreds-, talentcenter- og regionstræneres tilgang til det daglige arbejde med talenterne. Både i form af vores tydeligt udtrykte holdninger til, hvad talentudvikling i de relevante årgange bør tage sigte på af indhold og retning, men også via det konkrete håndboldfaglige øvelsesvalg, som vi finder effektivt til udvikling af det enkelte talents individuelle kompetencer og færdigheder.

Siden udgivelsen af The Danish Way's første version er der sket det glædelige, at materialet Aldersrelateret Træning (AT) er kommet til verden. Det Team Danmark støttede materiale må siges at have en kvalitet og et indhold, der bør være udgangspunktet for enhver talentudviklers arbejde. The Danish Way vil i den nærværende udgave således indtage en supplerende funktion i forhold til Aldersrelateret Træningskoncept, da The Danish Way er mere målrettet på Dansk Håndbold Forbunds talentudvikling og går et eller to spadestik dybere på nogle felter, der ikke er relevante for Aldersrelateret Træningskoncept, men er helt centrale for DHF’s stræben efter udvikling af A–landsholdsspillere. AT, der beskriver tilgangen til arbejdet med de 14 – 18 årige håndboldspillere kan rekvireres hos Dansk Håndbold Forbunds uddannelsesafdeling.

The Danish Way tager først og fremmest sigte på at fremstille den del af talent-udviklingen, hvor DHF agerer direkte som en aktør. Det vil sige, hvor rekrutterede talenter indkaldes til DHF-arrangeret træning. Hvor den første version næsten udelukkende berørte Talenttræningen, vil nærværende udgave desuden trække tråde til kreds, talentcenter og regionstræningen samt kort berøre indholdet af arbejdet med HU18/19 landsholdet og HU20/21 landsholdet.

Desuden vil der i dokumentet vedr. strategi, struktur og rekruttering flere steder være beskrevet holdninger til flere centrale problemstillinger omkring talentudviklingen, som den enkelte træner, klubleder eller forælder bør forholde sig til.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE