Nyheder og presse
Del
Dansk Håndbold Forbund præsenter i dag en ny strategi for talentudvikling i dansk håndbold. Foto: Casper Larsen
Børn og unge
Nyt fra DHF

Ny talentstrategi fokuserer på udvikling af hele håndboldspillere i verdensklasse

Skrevet af Maria-Teresa Faurhøj
07. mar 2023Kl. 09:00

I dag præsenterer Dansk Håndbold Forbund en ny strategi for talentudvikling. Strategien sætter retningen for de kommende års udvikling af danske håndboldtalenter med særligt fokus på udviklingsmiljøer og kompetenceudvikling.

I tre år er der blevet arbejdet på en ny talentstrategi i Dansk Håndbold Forbund, og i dag præsenteres den så. Den nye strategi er fundamentet for, hvordan der skal arbejdes med talentudvikling i dansk håndbold i de kommende år.

Ifølge Søren S. Frydendal, der er talentchef i Dansk Håndbold Forbund, er der ikke tale om et decideret paradigmeskifte med den nye strategi - men det er en speciel tid, vi lever i, understreger han. En tid, der er præget af et præstationssamfund, og hvor nyere rapporter viser kedelige tendenser med mistrivsel blandt unge.

- Derfor mener vi også, at det kalder på nye fremgangsmåder. Det kalder på et solidt, værdibaseret ståsted med vores unge talenter i centrum. For de er målrettede og dedikerede, men også et produkt af den tid, de lever i, siger han og fortsætter:

- Dansk håndbold står ikke på en brændende platform i forhold til talentudviklingen. Vi er dygtige til at udvikle talenter, både i forbund og i mindst lige så høj grad ude i klubberne og andre træningsmiljøer, men tiderne forandrer sig, og vi skal være på forkant. Vi skal holde os bevidste om ny forskning, som løbende kan udfordre vores eksisterende opfattelse af talentarbejde, forklarer Søren S. Frydendal.

Han fremhæver tre temaer, der er særligt væsentlige og gennemgående i den nye talentstrategi:

- Jeg vil gerne fremhæve fællesskab som en vigtig nøgle til succes. Værdibaseret talentudvikling i verdensklasse kan ingen gøre alene, og vi er meget bevidste om, at klubberne og andre træningsmiljøer danner og er rammen for udviklingen af talenternes færdigheder. Derudover sætter vi fokus på udvikling af den hele håndboldspiller gennem hele håndboldlivet, og det kommer blandt andet til udtryk gennem et fokus på mere kompetenceudvikling og mindre selektion.

Læs den nye talentstrategi her. 

Mange er blevet hørt og inddraget
Arbejdet med talentstrategien blev igangsat tilbage i 2019 af sportschef Morten Henriksen, og han anerkender, at det har været en længere proces, men det har også været et bevidst valg, at mange interessenter skulle inddrages, fortæller sportschefen:

- Der har helt fra starten været et stort ønske om at inddrage mange nøglepersoner i processen med at udvikle talentstrategien. Rigtig mange er blevet hørt, og læg dertil et lille benspænd i form af corona-epidemien, som har bidraget til at processen trak ud.

- Vi har afviklet workshops for trænere og talentudviklere, holdt møder med forskere fra SDU, KU og andre talentudviklere, haft workshops med talent- og landstrænere og lavet interviews med en række spillere, fortæller Morten Henriksen.  

Udover selve talentstrategien præsenterer Dansk Håndbold Forbund også handlingsdokumentet ”Fra strategi til handling”. Dette dokument beskriver Dansk Håndbold Forbunds ambitioner, den ønskede effekt og primære indsatser på fire udvalgte områder: Samarbejde om den hele håndboldspiller, mere kompetenceudvikling og mindre selektion, forskellighed og begejstring og motivation.

Handlingsdokumentet gør de overordnede tanker fra talentstrategien praksisnære med beskrivelser af ambitioner, ønskede effekter og konkrete indsatser på de forskellige områder. 

Læs "Fra strategi til handling" her.

Deltag i online infomøde
For at præsentere og forklare strategien så godt som muligt inviterer Dansk Håndbold Forbund alle trænere for U15-, U17- og U19-hold og øvrige interesserede til et online infomøde den 14. marts kl. 20.30, hvor der vil være mulighed for at spørge ind til tankerne i talentstrategien. Tilmelding er nødvendig og foregår via linket her.

Udover vores online infomøde, vil der blive afviklet fem regionale møder, hvor strategien præsenteres, men hvor fokus primært vil være på, hvordan man som klub og/eller træner kan arbejde konkret med strategien.

Har du spørgsmål til talentstrategien, er du velkommen til at kontakte Søren S. Frydendal på ssf@dhf.dk.

Vælg forbund

Luk