GDPR (Persondatapolitik)
Del

Persondatapolitik Håndbold app'en

HÅNDBOLDAPP PERSONDATAPOLITIK

Sådan behandler vi dine personoplysninger

”Håndbold App’en” er udviklet med henblik på at give den bedste service til spillere, forældre, trænere, dommere og andre håndboldinteresserede i forbindelse med turneringsafvikling. App’en kan tilgås både med og uden en brugerprofil. I forbindelse med din brug af app’en indsamles visse personoplysninger.  

Hvis du er aktiv i håndboldsporten som spiller, træner, dommer m.v. skal du være opmærksom på, at dine oplysninger indgår i turneringsadministrationssystemet HåndOffice. Trænere, holdledere og dommere har typisk en brugerprofil til HåndOffice, som også kan benyttes i Håndbold app’en. Der henvises til særskilt persondatapolitik vedrørende personoplysninger i HåndOffice, herunder brugerprofiler.

Denne politik vedrører kun personer, der har downloadet Håndbold app’en og ikke har en brugerprofil.

Dataansvarlige og kontaktinformationer:

Dataansvarlige for dine personoplysninger i Håndbold App’en.

Dansk Håndbold Forbund

CVR-nr. 48 91 90 14

Kontaktperson: Per Lauritsen, Mail: per@dhf.dk eller Tina Black, Mail: tbl@dhf.dk.

 Jydsk Håndbold Forbund (inkl. kreds 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8)

CVR-nr. 19 22 15 12

Kontaktperson: Heidi Hansen, Mail: heh.jhf@dhf.dk

Jydsk Håndbold Forbund – kreds 7

CVR-nr. 40 81 62 16

Kontaktperson: Lars Skytte, Mail: lsk.jhf@dhf.dk

Fyns Håndbold Forbund

CVR-nr. 45 44 80 10

Kontaktperson: Brian Nielsen, Mail: bni.fhf@dhf.dk

Håndbold Region Øst

CVR-nr. 33 28 88 59

Kontaktperson: Per Jensen, Mail: pj.hro@dhf.dk

 

Vi behandler følgende personoplysninger i Håndbold App’en

I forbindelse med brug af app’en indsamles en række personoplysninger og øvrige data.

 

Automatisk indsamling:

Når du installerer app’en, registreres følgende oplysninger om din telefon i databasen:

 • Enhedsinformationer: Enhedsid, producent, styresystem, mærke, model og skærmopløsning
 • Version: Hvilken version af app’en blev installeret
 • Opdateringshistorik

 

Disse oplysninger bruges bl.a. til fejlretning.

 

Enhedsid bruges til notifikationer

WIFI bruges til at sende unikt id ind fra enhed i forbindelse med resultatindberetning

 

 

Herudover registreres følgende oplysninger i Google Analytics:

 • IP-adresser
 • Sidevisninger og tidspunkt

 

Disse oplysninger bruges til statistik.

 

Ved tilladelse kan der ske indsamling af følgende oplysninger:

 • Registrering af fejl i app’en
 • Identitet Bruges kun i forbindelse med udsendelse af notifikationer. Krav fra Google at det er markeret i forbindelse med den måde der håndteres notifikationer på.
 • Kamera Billeder/medier/filer benyttes upload af profilbillede på bruger
 • Lokalitet/placering bruges til navigation til kamp
 • Notifikationer

 

Disse oplysninger indsamles kun efter forudgående accept og gemmes ikke.

 

Brugerprofil

De data du afgiver i forbindelse med oprettelse af en brugerprofil er:

 • Personoplysninger i form af navn, køn, fødselsdato, adresse, mail og

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af app’en følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde vores aftale om brug af app’en. Retsgrundlaget følger endvidere af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er administration og levering af services ved brug af app’en.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne indsamles direkte fra dig ved din brug af app’en.

 

Adgang til dine personoplysninger

Personoplysninger i Håndbold app’en opbevares i et it-system, som hostes af en dansk udbyder med ostingcenter i Danmark. Dine personoplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i Håndbold app’en indtil du sletter app’en.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

Revidering af politik

Vi opdaterer denne politik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på.

 

Vælg forbund

Luk