GDPR (Persondatapolitik)
Del

Retningslinjer ansøgninger

Dansk Håndbold Forbunds retningslinier for modtagelse af ansøgninger

 

Opfordrede ansøgninger

Vi vil snarest gennemgå de indkomne ansøgninger, og du vil høre fra os så hurtigt som muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Uopfordrede ansøgninger

Vi vil snarest gennemgå din ansøgning, og du vil høre fra os snarest muligt.

 

Samtidig vil vi orientere dig om, at vi behandler de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder, at du har ret til følgende oplysninger:

  • DHF er dataansvarlig.

 

  • Oplysningerne vil alene blive brugt internt i DHF i forbindelse med besættelse af stillingen. Det vil kun være DHF’s HR-medarbejder samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

 

  • Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer den i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

 

  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du kan på et hvert tidspunkt rette disse eller fjerne de fremsendte oplysninger. Såfremt du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte DHF på dhf@dhf.dk.

 

  • Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på Datatilsynet.dk

 

  • I forbindelse med udvælgelsesprocessen tager vi forbehold for at screene internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet. I den forbindelse vil virksomheden behandle relevante almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige.

 

Vælg forbund

Luk