Diverse reglementer
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Deltagelse

 

 

DELTAGELSES- OG FUNKTIONSBESTEMMELSER

 

DELTAGELSESBESTEMMELSER FOR HÅNDBOLDSPILLERE

 

Almene bestemmelser

§ 1

Deltagelsesbestemmelserne tager sigte såvel på at beskytte idrætsudøveren under sin idrætskarriere som at være grundlag for deltagelse i de af den Internationale Olympiske Komité (IOC), det Internationale Håndbold Forbund (IHF), det Europæiske Håndbold Forbund (EHF) samt af Dansk Håndbold Forbund (DHF) udskrevne turneringer i håndbold.

§ 2

  1. For at være tilladt under De Olympiske Lege skal en håndboldspiller overholde IOC´s, IHF´s og EHF´s bestemmelser også på områder, hvor IHF´s måtte være strengere end IOC´s.
  2. For at være tilladt under internationale turneringer skal en håndboldspiller overholde IHF´s og EHF´s
  3. For at være tilladt under nationale, danske turneringer skal en håndboldspiller overholde IHF´s, EHF´s og DHF´s

§ 3

Alle håndboldspillere er underlagt IHF´s og EHF´s tilladelsesbestemmelser men skal overholde de nationale i det land, for hvilket de har licens, for så vidt disse er strengere.

 

§ 4

En håndboldspiller med licens i Danmark og uden en skriftlig spilleraftale med sin forening eller sit nationale forbund har lov til at modtage godtgørelse for rejse- og ophold, sportsbeklædning, forsikringer, dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgifter ved deltagelse i træningssamlinger samt præmier og præstationsbeløb godkendt af eller udbetalt af DHF i forbindelse med deltagelse i turneringer.

En tilladelse til modtagelse har ingen indflydelse på om, eller i hvilken udstrækning det modtagne beløb er skattepligtigt.

 

§ 5

En håndboldspiller med licens i Danmark, der har indgået en skriftlig spilleraftale med sin forening og/eller sit nationale forbund, har ret til at modtage de ydelser, som fremgår af spillerens individuelle spilleraftale.

 

§ 6

En håndboldspiller, der, med eller uden sin forenings tilladelse, har tegnet et personligt sponsorat, kan ikke forpligte sig for en periode, hvor spilleren er indkaldt til landsholdsaktiviteter for DHF´s repræsentative hold.

Ingen håndboldspiller, der, deltager i De Olympiske Lege, må tillade, at hans person, hans billede eller hans optræden i perioden under Legene udnyttes i reklamemæssig henseende.

Ingen håndboldspiller må i forbindelse med anmeldelse til eller deltagelse i De Olympiske Lege modtage nogen økonomisk ydelse herfor.

 

§ 7

Ingen professionel håndboldleder kan vælges til medlem af bestyrelse eller udvalg i en forening eller et forbund medmindre DHF´s forretningsudvalg har givet sit tilsagn hertil. Den pågældende må ikke modtage et honorar, der står i misforhold til almindelig betaling for det pågældende arbejde.

DHF´s forretningsudvalg kan tillægge en valgt leder et honorar for sit virke i forbundet eller tillade, at et distriktsforbund tillægger en valgt leder i distriktsforbundet, eller at en forening tillægger en valgt leder et honorar for sit virke i distriktsforbundet eller foreningen, hvis grundlaget er, at den valgte ikke kan udøve et civilt erhverv på en sådan måde, at han sikres et normalt udkomme i forhold til sin uddannelse.

 

FUNKTIONSBESTEMMELSER FOR HÅNDBOLDTRÆNERE

 § 8

 En træner kan modtage godtgørelse for afholdte udgifter til rejse og fortæring i forbindelse med træning og kampe.

En træner kan modtage et honorar for sit virke i henhold til en skriftlig udfærdiget kontrakt herom, af hvilken det skal fremgå, at den er undergivet de arbejdsretslige regler.

En træner, der også er spiller, skal som spiller tillige overholde deltagelsesbestemmelserne for spillere.

 

FUNKTIONSBESTEMMELSER FOR HÅNDBOLDDOMMERE

 § 9

 En dommer har lov til at modtage de af IHF, EHF, DHF og distriktsforbundene fastsatte honorarer og godtgørelser samt modtage dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for sit virke.

 

OVERTRÆDELSER

 

§ 10

Den der ikke overholder foranstående bestemmelser skal normalt udelukkes fra al deltagelse i håndboldspil samt ledelse og dommergerning under DHF.

 

§ 11

For overtrædelse af bestemmelserne kan DHF´s bestyrelse - når formildende omstændigheder foreligger - i stedet for udelukkelse træffe foranstaltninger overfor den, der har forset sig efter lovenes § 8, stk. a) til stk. f).

 

§ 12

DHF´s bestyrelse kan efter ansøgning tilbagegive i henhold til dette reglement fratagne rettigheder til deltagelse.

Dersom ansøgningen godkendes af DHFs forretningsudvalg, træder deltagelsesretten i kraft 30 dage efter ansøgningens modtagelse.

 

Uændret 2007

Vælg forbund

Luk