Reglementer
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Turneringsreglement øvrige rækker

Turneringsreglementet for øvrige rækker samt bemærkningerne til dette ligger herunder.

 

Der er ofte spørgsmål til hvorledes man protesterer over hændelser i en kamp.

Kort kan det siges, at en protest skal nedlægges umiddelbart i forbindelse med hændelsen. 

Protester over brug af ulovlig spillere kan dog ske indtil 10 dage efter kampen, dog senest 3 dage efter sidste spillerunde.

Såfremt foreningen ikke får medhold i protesten, vil der blive opkrævet et protestgebyr for behandlingen.

Se nærmere beskrivelser i turneringsreglementer for øvrige rækker §9.16.

 Protestskema

 

 

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker

 

**-markering betyder, der er fortolkning eller supplerende oplysninger i ”Bemærkninger”

1   Almindelige bestemmelser
     
1.1   Herværende Turneringsreglement gælder for alle turneringer og kampe, der udskrives af:
  a. Dansk Håndbold Forbund (DHF), eller
  b. Fyns Håndbold Forbund, Håndbold Region Øst og Jydsk Håndbold Forbund (Efterfølgende benævnt distriktsforbund/region)
     
1.2   Udskrivning af turneringer
    Dansk Håndbold Forbund (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer, der udskrives årligt:
  a. En danmarksturnering for henholdsvis damer/herrer, hver omfattende en 2. division og en 3. division.
 

b.

 

 

 

En danmarksturnering for U-18 og U-16 Piger/Drenge opdelt i en vest/øst Liga afsluttende med et slutspil. Kvalifikation til Liga afvikles på distriktsforbundenes/regionens foranstaltning.

 Vest Liga administreres af Jydsk Håndbold Forbund (JHF) og Øst Liga administreres af Håndbold Region Øst (HRØ) underlagt retningslinjer udstukket af DHF.

  c. Et slutspil om DM for henholdsvis U-14 Piger/Drenge, U-16 og U-18 Piger og Drenge.
     
1.3    
   

Distriktsforbund/region har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til turneringer udskrevet årligt og ikke omfattet af DHF’s Ligareglement, herværende reglementets stk. 1.2 samt DHF’s Landspokalturnering.

1.4    
   

Turneringer og kampe er kun åbne for deltagere, der deltager i overensstemmelse med "Deltagelsesbestemmelser for håndboldspillere”. 

Deltagende hold fra samme forening skal have samme navn, der kan være foreningens navn som angivet i foreningens vedtægter eller et andet navn. 

En forenings højest rangerende seniorhold og det i et holdfællesskabs højest rangerende hold kan dog have et særligt navn, der skal tydeliggøre holdets geografiske tilhørsforhold. Turneringsadministrationen i det forbund, hvorunder holdet hører hjemme, behandler navne ansøgningen. Firmanavne, produktnavne eller navne af politisk, racistisk eller ideologisk art kan ikke godkendes. 

Eventuel navneændring skal søges inden 1.juli og får virkning for den kommende sæson.

1.5    
   

Turneringskampe, såvel som enkeltkampe ved stævner, skal spilles efter det internationale håndboldforbunds spilleregler med kommentarer og tilføjelser udgivet af DHF.

Dog med følgende ændringer:

    Det er tilladt:
  a. At anvende maksimalt 12 spillere på et hold. Se dog særregler for U-6 til og med U-10 **
  b. At have holdofficials trøjer, der kan være i konflikt med modstanderholdets markspillere. **
  c. Umiddelbart at deltage i spillet igen efter modtagelse af behandling på banen. **
  d. Det er tilladt at spille med hovedbeklædning i form af tørklæde/pandebeskyttelse eller hjelm (sidstnævnte gælder kun for målvogtere). For samtlige kategorier gælder særlige forholdsregler for udformning. Se DHF´s hjemmeside. Bemærk: Indtil andet vedtages, må markspillere uden forudgående dispensation, spille med pandebeskyttelse, ligesom målvogtere uden forudgående dispensation, må spille med enten pandebeskyttelse eller hjelm. **
  e. At anvende ansigtsmaske mod forudgående indhentelse af dispensation hos administrerende distriktsforbund/region, der skal sikre, at masken ikke er til fare for spillets parter.
  f. For seniorspillere samt spillere i ungdomsrækkerne uden dispensation at benytte næseskinne og knæskinne. Der må ikke være skarpe kanter, der kan være til fare for med - og modspillere. Dommerne træffer den endelige afgørelse på stedet om hvorvidt udstyret er i forsvarligt stand. **
  g. At alle spillere, der fungerer som målmænd på samme hold, ikke skal bære ens trøjefarve. **
  h. Alle holdofficials at nedlægge protest. **
  i.

Alle spilletrøjer skal som minimum bære rygnummer nummereret fra 1-99 og samme nummer må ikke optræde hos mere end en spiller på holdkortet. 

Reglen om nummer på forsiden af spilletrøjen, gælder kun for 2. og 3. division senior og U-16 og U-18 1. division før ombrydning/U-16 og U-18 ungdomsligaer efter ombrydning. **

   

Det er ikke tilladt:

  j.

At anvende sort trøjefarve - den sorte trøjefarve er forbeholdt dommerne. **

  k. At bruge en ekstra markspiller på banen, uden anvendelse af målmandstrøje. **
    Undtagelser:
   l. Reglen om at vise det blå kort til en diskvalificeret spiller, gælder ikke.
   m. Alle diskvalifikationer (dog ikke for 3. gangs udvisning) skal altid indberettes. **
   n. Regler om tvungen time-out ved udvisning gælder kun i Liga og 1.division samt op/nedspillet hertil.

Reglerne om Team Time Out er kun gældende i slutkampene i op/nedspillet mellem 2. division og 1. division, samt i U-16 og U-18 Ligaen.

1.6    
    I turneringen er det et krav, at anvendelse af afsmittelige klæbemidler er tilladt på spillestedet. **
1.7    
    Er to foreningers spilledragter så ensartede, at det efter dommernes skøn må anses for vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, skifter udeholdet eller det i programmet sidstnævnte hold spilledragt under forudsætning af, at hjemmeholdet eller det i programmet førstnævnte hold stiller op i sin officielle anmeldte spilledragt 1.
 1.7.1   En overtrædelse af spillereglernes bestemmelser vedr. spilledragter (stk. 4:7 og 4:8 i spillereglerne) kan medføre bøde iht. bøderegulativet.
1.8    
   

Alle kampe, hvorfra der kræves udfyldelse af elektronisk holdkort, betegnes som anmeldelsespligtige kampe.**

Den administrative turneringsledelse for den pågældende turnering, træffer i alle forhold afgørelse iht. retningslinjer udstukket af DHF´s Turneringsudvalg og under ansvar overfor det arrangerende distriktsforbunds/regions ledelse.

 1.9    
    I DHF’s og dettes distriktsforbunds/regions turneringer anvendes nedennævnte boldstørrelser, hvor intet andet er anført:
   
Boldstr. Omkreds Vægt Aldersgrupper
Str. 3 58-60 cm 425-475 g Herresenior/U-18 + U-16 drenge
Str. 2 54-56 cm 325-375 g Damesenior/U-18 + U-16 piger/U-14 drenge
Str. 1½ 52-54 cm 320-350 g U-14 piger
Str. 1 50-52 cm 290-330 g U-12 drenge
Str. 0 – læder 46-49 cm 225-300 g U-12 piger + U-9/U-10 begge køn
Str. 0 - gummi 46-49 cm 225-300 g U-6 - U-8 begge køn
     
2   Turneringsrækker og aldersbestemmelser
     
2.0   En turnerings sæson defineres som løbende fra 1. juli til 30. juni efterfølgende år.
     
2.1   Turneringer kan udskrives i følgende nævnte grupper:
  a. Seniorer er spillere, der er fyldt 18 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  b. Old girls er seniorspillere, der er fyldt 30 år, og old boys er seniorspillere, der er fyldt 32 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  c. En U-21 spiller er fyldt 18 år, men ikke fyldt 21 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. Se Turneringsreglementets stk. 6.
  d. U-19 spiller er fyldt 18 år, men ikke fyldt 19 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder, Se Turneringsreglementets stk. 6.
  e. U-18 spiller er fyldt 16 år, men ikke fyldt 18 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  f. U-16 spiller er fyldt 14 år, men ikke fyldt 16 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  g. U-14 spiller er fyldt 12 år, men ikke er fyldt 14 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  h. U-12 spiller er fyldt 10 år, men ikke er fyldt 12 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  i. U-10 spiller er fyldt 9 år, men ikke er fyldt 10 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  j U-9 spiller er fyldt 8 år, men ikke er fyldt 9 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  k. U-8 spiller er fyldt 7 år, men ikke er fyldt 8 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  l. U-7 spiller er fyldt 6 år, men ikke er fyldt 7 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  m. U-6 spiller er fyldt 5 år, men ikke er fyldt 6 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
  n. U-5 spiller er fyldt 4 år, men ikke fyldt 5 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
     
2.2    
   

Old girls- og old boys-hold iht. 2.1 b) anses som foreningens lavest rangerende seniorhold i forhold til bestemmelserne om op- og nedrykning af spillere.

For de under 2.1 a) - e) nævnte grupper gælder, at spillere kun kan deltage på hold bestemt for det køn, som de tilhører.

2.3  

For U-6 – U-8 spilles efter spilleregler med særlige fortolkninger.

2.4    
   

I U-6 til og med U-16 kan turneringen udskrives i drenge- og pigerækker samt i rækker for blandede hold. Det er til og med U-14/U-16 næst-øverste række tilladt at benytte pigespillere på drengehold, men ikke omvendt. **

2.5    
    Der gælder følgende afvigelser for aldersbestemmelserne for ungdomsspillere:
  a. Spillere, omfattet af 2.1. f)-n) kan benyttes i den nærmest følgende ældre gruppe.
  b.  
    Spillere, omfattet af 2.1 f)-n), der har deltaget alene i kampe i en ældre gruppe, kan senere i samme turnering benyttes i egen aldersgruppe under overholdelse af stk. 5.8, såfremt de har deltaget i mindre en 2/3 af de ansatte kampe, for det pågældende hold i den ældre gruppe.
2.6    
    En U-18 spiller, der spiller i Liga- eller 1. Divisionsrækken, kan deltage på seniorhold i henhold til nedenstående: 
- Rækkerne betragtes som højere rangerende end øverste lokale række. Op - og nedrykning jf. de almindelige regler, se også stk. 6.5 og 6.6, evt. 6.8, og 6.9. **
     
3   Undtagelser
     
3.1   I alle ungdomsrækker gælder disse 2 særregler:
  a. Det er ikke tilladt med mandsopdækning **
  b. Udskiftning er kun tilladt, når holdet er i boldbesiddelse – undtaget er dog målmanden.**
     
3.2   Spiludvikling – Ungdomsrækkerne
  a. Det er tilladt at spille på et hold (også samme dag) i den nærmest følgende ældre årgang uden at man dermed spærres for deltagelse i egen årgang. **
  b. For U-18 spillere gælder reglen på øverste lokale række samt serie 1, 2, 3 og 4. **
  c. Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se stk. 9.15.a.1
  d. 2/3-reglen gælder ikke i forbindelse med brug af spiludvikling (stk. 5.9)
  e.  Reglen om "Rene hold" gælder ikke i forbindelse med brug af spiludvikling (stk. 5.3)
  f. Følgende spillere er ikke omfattet af denne særregel:
   
 • U-14: 1. Division / 1. Division A og B
 • U-16: Liga / 1. Division
 • U-18: Liga / 1. Division
     
3.3   Spiludvikling – Ungdomsrækkerne – egen årgang:
  a.

Det er tilladt at spille på 2 hold (også samme dag) i samme årgang under disse forhold:

Før ombrydningen: U-10-, U-12-, U-14-, U-16- og U-18 i: A, B og C-rækkerne

  b.

Efter ombrydningen: U-10 og U-12 i: AA, A, B og C-rækkerne U-14-, U-16- og U-18 i: 2. div., A, B og C-rækkerne

   c.

Der må benyttes indtil 4 spillere. Man må rykke fra overliggende hold til underliggende hold og omvendt.**

  d.

Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen – se stk. 9.15.a.1

  e.

2/3-reglen gælder ikke i forbindelse med spiludvikling (stk. 5.9)

   f.  Reglen om "Rene hold" gælder ikke i forbindelse med brug af spiludvikling (stk. 5.3)
     
3.4  

Spiludvikling - Seniorrækker:

  a.

I serie 2, 3 og 4 må en spiller spille 2 kampe (også samme dag).

  b.

Der må benyttes indtil 4 spillere. Man må rykke fra overliggende hold til underliggende hold og omvendt. **

  c.

Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se stk. 9.15.a.1

  d.

2/3-reglen gælder ikke i forbindelse med spiludvikling (stk. 5.9)

   e.  Reglen om "Rene hold" gælder ikke i forbindelse med brug af spiludvikling (stk. 5.3)
     
3.5  

Dispensationsregler:

  a.

I U-18 rækkerne må deltage U-19 spillere (også samme dag) under disse forhold:

- Før ombrydning: 2. division, A-, B- og C-rækkerne.

- Efter ombrydning: 1. division, 2. division, A-, B- og C-rækkerne. 

U-19 spillere efter denne regel må ikke deltage i rækker højere end øverste lokale seniorrække. Alternativt gælder de almindelige op- og nedrykningsregler.**

  b.

Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget, før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se stk. 9.15a.1

  c.

2/3-reglen gælder ikke.

  d.

2. års U-16 spillere kan ved ansøgning (navngiven) få dispensation til at spille på seniorrækkerne op til og med øverste lokale række. Spilleren er låst til seniorholdene og kan ikke bruges på U-18 og U-16.

 En forening kan kun få dispensation, hvis foreningen ikke har et U-16/U-18 – hold i rækkerne under 1. division. Spillernes årstal skrives på holdkortet. Dispensationen kan ophæves i forbindelse med ombrydningen.

 De almindelige op- / nedryknings- regler mellem seniorholdene er gældende.

  e.  I ungdomsrækkerne (undtagen U-14 1. Div. før ombrydning, U-14. 1. Div. A efter ombrydning, U-16 1. Div. før ombrydning og U-16 Liga efter ombrydning) kan 1. års spillere søge om navngiven dispensation til at spille på hold i den nærmest underliggende række.

Dispensationen gælder til ét bestemt hold, og spilleren er låst til dette hold. Der kan søges til maks. 4 spillere pr. hold; men der må kun benyttes maks. 2 pr. kamp. En dispensationsspiller kan dog først benyttes, når spillerens navn er meddelt elektronisk.

Konstateres dispensationen overflødig, kan den inddrages.

Hold med dispensation kan vinde sin pulje/deltage i lokale mesterskaber.

  f.  I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation til brug af 2. års spillere i en underliggende række. Konstateres dispensationen overflødig, kan den inddrages. **
     
4   Spilletilladelser og regler for klubskifte
     
4.1   Spillere med dansk statsborgerskab
   

En spiller som indenfor de seneste 24 måneder ikke har deltaget i nogen anmeldelsespligtig kamp for en anden forening, er umiddelbart spilleberettiget for en anden forening iht. aldersbestemmelserne. Bemærk stk. 3.3 a) afsnit 2.

Foreningen skal i HåndOffice søge på pågældende spiller og i tilfælde af, at denne ikke findes i forvejen, oprette pågældende som medlem og som spiller med de nødvendige data.

 4.2    
  a.  Med undtagelse af spillere, der har en igangværende eller indgået en fremtidig løbende kontrakt, eller senest har spillet for en udenlandsk forening, kan enhver spiller, som har deltaget i en til DHF/distriktsforbund/regions anmeldelsespligtig kamp for en anden forening indenfor de seneste 24 måneder, blive spilleberettiget for en ny dansk forening efter 30 dages karenstid fra sidst spillede anmeldelsespligtige kamp i den tidligere forening, se også Propositioner for DHF’s Turneringer for øvrige rækker § 3.1 a). Et sådant skifte kan maximalt foretages to gange i en periode fra den 1. juli til det følgende års 30. juni.                     

For spillere, der sidst har spillet for en udenlandsk forening for mere end 24 måneder siden, skal DHF´s administration altid kontaktes for en berigtigelse af spilletilladelse inden spilleren kommer i kamp.

   b. Regler ved klubskifte:

Skifte fra amatør- til amatørspiller = 30 dages karens

Skifte fra amatør- til kontraktspiller = 10 dages karens

Skifte fra kontraktspiller til kontraktspiller = 10 dages karens

Skifte fra kontraktspiller til amatørspiller = 30 dages karens

En spiller, der har deltaget i niveaustævner, og efterfølgende flytter til en anden forenings 1. divisionshold, vil være omfattet af en karenstid på 30 dage plus de to derpå følgende kampe i løbende turnering for hold, spilleren skal deltage på. Trækkes holdet efter deltagelse i niveaustævnet, gælder stk. 5.14 for skift til anden forening**

En spiller, der har deltaget i kvalifikationsstævner, og efterfølgende flytter til en anden forenings 1. divisionshold, vil være omfattet af en karenstid på 30 dage plus de to derpå følgende kampe i løbende turnering for hold, spilleren skal deltage på. Trækkes holdet efter deltagelse i kvalifikationsstævnet, gælder stk. 5.14 for skift til anden forening **

   c. En spiller hvis kontrakt er bragt til ophør i utide på grund af kontraktforeningens konkurs (afsagt konkursdekret) eller anden erkendt eller ved voldgift fastslået væsentlig misligholdelse fra kontraktforeningen, kan straks blive spilleberettiget for en ny forening i turneringen. En spiller kan dog ikke blive spilleberettiget fra der resterer 3 spillerunder eller færre af grundspillet og frem til turneringens afslutning
     
4.3   Dobbelt spillercertifikat (E-spillercertifikat).
  a. Dobbelt spillercertifikat (E-certifikat) kan søges til efterskole- og sportscollegespillere. Endvidere kan E-certifikater efter ansøgning til administrativ turneringsledelse meddeles til børn af forældre med forskellig folkeregister adresse.  **
  b. Moderforeningen har stadig spilleren registreret med A-certifikat på spillerens stamdata
  c. E-certifikatet er ikke omfattet af reglen om at spille flere kampe samme dag (spiludvikling + ”samme årgang”).
  d.

Ansøgningen om E-spillercertifikat fremsendes af efterskolen og skal stiles til ansøgerens forbund/region. Ansøgningen skal udfyldes med fulde navn, fødselsdag (6 cifre) og moderforening.

Med hensyn til E-spillercertifikat til børn af forældre med forskellig folkeregisteradresse er det den forening, hvor certifikatet skal benyttes, der søger om dette.

  e. E-certifikatet oprettes elektronisk af forbund/region, og er tilgængeligt på spillerens stamdata.
  f. E-certifikater udløber automatisk ved udgangen af turneringsåret.
  g. Holdkort markeres automatisk ved brug af spillere med E-certifikat.
  h. En spiller med E-certifikat må spille i begge foreningers regi, dog med følgende begrænsning:
Hvis en spiller deltager på hold i U-14 1.division eller U-16/U-18 1. division før ombrydning/Liga efter ombrydning, bliver spilleren ”låst” til denne forenings hold efterfølgende, og må ikke deltage på hold i den anden forenings regi.
  i. Såfremt holdene er i pulje sammen, så kan spilleren kun deltage for det ene af holdene i indbyrdes kampe.
  j. En karantæne kan kun udstås på det hold, hvor den er idømt, og spilleren er ikke spilleberettiget på noget hold før dagen efter, at karantænen er udstået.
     
4.4   Spillere uden dansk statsborgerskab
    En spiller uden dansk statsborgerskab, der sidst har deltaget for en dansk forening, behandles efter samme retningslinjer som nævnt i stk. 4.1, med mindre der af certifikatet fremgår særlige bestemmelser.
     
4.5   Almindelige bestemmelser
    Hvis en spiller indenfor de seneste forudgående 24 måneder har spillet for en forening og foretager klubskifte, skal den nye forening altid indhente et frigivende elektronisk spillercertifikat, før der kan opnås spilletilladelse for foreningen.
     
4.6    
   

En forening har pligt til på begæring af en anden DHF tilsluttet forening, af DHF´s administration eller et af dette forbund tilsluttet distriktsforbund/region, at overflytte en spiller elektronisk med frigivende virkning til den af de nævnte parter, som begærer det. Hvis spillerens forhold til den afgivende forening ikke er i orden, informeres den nye forening straks herom. Manglende frigivelse kan kun ske hvis der er kontingentrestance, som aldrig kan overstige hvad der svarer til forudgående 6 måneders kontingent. Hvis den afgivende forening således ikke kan frigive spilleren, betragtes brug af spilleren i den nye forening som brug af ulovlig spiller og kan straffes iht. bestemmelserne i Turneringsreglementet. Hensigten er, at forholdet mellem tidligere forening og spiller bringes i orden, før spilleren kan frigives og blive spilleberettiget for sin nye forening.   

En spiller må aldrig benyttes, før den modtagne forening er i besiddelse af spillerens elektroniske spillercertifikat. Det er den modtagne forenings ubetingede pligt at sikre, at en spiller er spilleberettiget for foreningen.

     
4.7    
  a. Hvis en forening ikke senest 4 dage efter elektronisk anmodning herom har modtaget spillerens elektroniske spillercertifikat eller information om forhold, der ikke er bragt i orden mellem tidligere forening og spiller, kan ny forening via mail til eget distriktsforbund/region, anmode om hjælp og afklaring i sagen til straks at få overflyttet spilletilladelsen elektronisk og spilleren vil være spilleberettiget 30 dage fra sidst spillede kamp, iht. stk. 4.3.
  b. For spillere i Liga eller 1.division skal DHF´s administration kontaktes.
     
4.8    
    En spiller må ikke deltage i nogen anmeldelsespligtig kamp for en forening, før han er spilleberettiget for denne forening, men spilleren kan deltage på repræsentative hold, så snart det elektroniske certifikat er modtaget i den nye forening.
     
4.9    
   

En af DHF, et distriktsforbund/region idømt karantæne, der på ansøgningsdatoen endnu ikke er endeligt udstået, påføres elektronisk certifikatet ved spillerens skifte. En karantæneramt spiller kan tidligst blive spilleberettiget for en ny forening efter afsoning af idømt karantæne på det hold, hvorpå spilleren skal spille sin første anmeldelsespligtige kamp. Det er den nye forenings ansvar at sikre, at en karantæneramt spiller ikke spiller førend den personlige straf er afsonet. 

Tidsbestemte karantæner tillægges karenstid for klubskifte.

     
4.10   Overgang fra udenlandsk forening
   

Ved overgang fra en forening under et udenlandsk forbund (også Færøerne og Grønland), eller for nye spillere med udenlandsk eller uden statsborgerskab, skal ansøgning om spilletilladelse indsendes til DHF. 

Ansøgningen skal udfyldes på en formular, som forefindes på DHF´s hjemmeside. 

Ansøgningen har først gyldighed fra den dag, hvor spilleren har afsluttet sin deltagelse for sin tidligere forening. 

Foreningen skal oprette pågældende som medlem og spiller i foreningen i HåndOffice.

     
4.11    
   

DHF vil efter IHF/EHF’s regler indhente frigivelsen, elektronisk påtegne certifikatet og påføre datoen for spillerens spilleberettigelse for den ansøgende forening.                     

Gebyr til afgivende forbund og IHF/EHF (se gebyrlisten) vil blive faktureret af DHF. 

Spilletilladelse kan tidligst opnås til en anmeldelsespligtig kamp efter 30 dages karenstid fra den sidst spillede kamp i den udenlandske forening. Det forudsætter, at DHF forinden har modtaget den internationale spilletilladelse fra det afgivende forbund og EHF/IHF.

     
4.12   Overgang til udenlandsk forening
   

Danske statsborgere, der ønsker at spille for en udenlandsk forening, eller spillere, der sidst har deltaget for en dansk forening, skal have DHF’s tilladelse til at deltage for den udenlandske forening ved, at spilletilladelsen overdrages til det nationale forbund, som den udenlandske forening tilhører.                     

Ansøgning herom skal udfærdiges af den/det udenlandske forening/forbund. Den danske forening vil blive bedt om at frigive spilleren til DHF.                     

DHF kan afslå at behandle ansøgningen, før der foreligger en ansøgning fra den/det udenlandske forening/forbund.                     

En sådan tilladelse gives efter IHF/EHF’s regler.

     
5  

Almindelige turneringsbestemmelser

     
5.1   I seniorturneringens 2. division og 3. division samt øverste lokale række kan en forening kun deltage med ét hold.
     
5.2    
    Såfremt flere foreninger er organiseret i et holdfællesskab, er fællesholdet(ene) altid foreningernes øverst rangerende hold i turneringen. Man kan ikke have flere fælleshold i samme række, derimod kan foreningernes underliggende hold i moderforeningerne selvstændigt deltage i samme række. Holdene er underlagt op/nedrykningsbestemmelserne afhængigt af placeringen af de(t) højere rangerende fælleshold.
     
5.3    
   

Deltager en forening med flere hold i samme turnering, må der i et holds første turneringskamp kun benyttes spillere, der ikke i samme turnering har deltaget i noget andet holds første turneringskamp. 

I forbindelse med ombrydning, gælder dette også for hold, der er i rækker med ombrydning. 

Spillere, der har deltaget i første turneringskamp på et hold i en række/pulje uden ombrydning, må gerne deltage på et holds første turneringskamp efter ombrydning under overholdelse af de normale op og nedrykningsregler og spiludviklingsregler.

Bemærk særregler for U-18/U-21 spillere og spiludvikling. Se herværende reglement stk. 3 og 6.**

     
5.4    
    Deltager en forening med flere hold i samme række, er det tilladt at rykke spillere fra et hold til et andet efter samme regler, som er gældende for nedrykning af spillere fra et højere til et lavere rangerende hold, iht. stk. 5.7 og stk. 5.8.
     
5.5    
   

En seniorspiller kan altid rykke fra et lavere til et højere rangerende hold. 

For ungdomsspillere se stk. 2.5 b). **

     
5.6   En spiller kan efter overholdelse af reglerne i stk. 5.4 rykke fra et højere til et lavere rangerende hold, såfremt
  a. Det hold, hvortil spilleren hørte, spiller turneringskamp samme dag eller forinden har spillet mindst én kamp, hvori spilleren ikke har deltaget eller **
  b. Det lavere rangerende hold har spillet lige så mange kampe uden spillerens deltagelse, efter spillerens sidste kamp på det højere rangerende hold, som spilleren i alt har deltaget på det højere rangerende hold i samme turnering. **
     
5.7   Reglerne i stk. 5.6 er tilsvarende gældende for U-18 spillere, der rykker fra et seniorhold til et U-18 hold.
     
5.8   En spiller kan højst rykke to hold ned ad gangen dog altid en række.
     
5.9    
   

Spillere, der har deltaget på et hold i 2/3 af de for dette hold ansatte turneringskampe, kan ikke i samme turnering deltage på et lavere rangerende hold. Såfremt en spiller har deltaget på flere højere rangerende hold, tages de 2/3 af gennemsnittet af disse holds ansatte kampe. Ved et klubskifte tæller ansatte kampe for den tidligere forening ikke med i 2/3-dels reglen.                     

Eventuel holdudtrækning har ikke indflydelse på beregningen af antal kampe iht. 2/3-reglen.                     

Når der ovenfor henvises til 2/3 beregnes disse som følger: 

14-holds rækker, 26 kampe, betyder spærring efter benyttelse i kamp 17.

13-holds rækker, 24 kampe, betyder spærring efter benyttelse i kamp 16.

12-holds rækker, 22 kampe, betyder spærring efter benyttelse i kamp 15.

11-holds rækker, 20 kampe, betyder spærring efter benyttelse i kamp 13.

10-holds rækker, 18 kampe, betyder spærring efter benyttelse i kamp 12.

  9-holds rækker, 16 kampe, betyder spærring efter benyttelse i kamp 11.

  8-holds rækker, 14 kampe, betyder spærring efter benyttelse i kamp 9.

  7-holds rækker, 12 kampe, betyder spærring efter benyttelse i kamp 8.

  6-holds rækker, 10 kampe, betyder spærring efter benyttelse i kamp 7.

  5-holds rækker, 8 kampe, betyder spærring efter benyttelse i kamp 5.

 Vedr. opgørelse af kampe for U-spillere. Se herværende reglements stk. 6 og fortolkningerne i Vejledning til U-21/U-18 særreglerne.

     
5.10    
   

En spiller må ikke samme dag spille på mere end ét hold, hvis dette hold deltager i en turnering udskrevet af DHF.                     

Undtaget fra denne regel: 

U-21 spillere

U-18 Liga/1.divisionspillere, der har været benyttet på et seniorhold i Liga eller 1.division.

U-18 Liga/1.divisionsspillere, der har været benyttet på et førstehold i 2. eller 3.division.

Old girls og Old boys.

Se også stk. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 4.3.

     
5.11    
    At have deltaget på et hold betyder, at spilleren er påført det elektroniske holdkort uden at være blevet taget af holdet efter kampen, eller at spilleren i den pågældende kamp har afviklet en karantæne.
     
5.12    
   

Til en ansat kamp skal der altid udfyldes et elektronisk holdkort. 

Et fremmødt hold skal altid udfylde et elektronisk holdkort før kampen, uanset om modstanderholdet stiller op eller ej. 

En forening, der ikke møder rettidigt op til en ansat kamp, skal udfylde et elektronisk holdkort inden 12 timer efter kampens ansatte tidspunkt. 

Såfremt en forening modtager meddelelse om, at en forestående kamp ikke vil blive spillet, skal foreningen inden 12 timer efter kampens ansatte tidspunkt udfylde et elektronisk holdkort for at kunne erklæres for vinder af kampen. De anførte spillere anses for at have deltaget i kampen, som om den var gennemført, med mindre kampen nyansættes. 

En forening, der af transport- eller vejrmæssige årsager ikke når frem til en ansat kamp, skal udfylde et elektronisk holdkort senest 12 timer efter kampens ansatte tidspunkt. 

Såfremt kampen ikke spilles til ende, anses de anførte spillere for at have deltaget i kampen med mindre kampen nyansættes, idet ingen af de anførte spillere anses for at have deltaget i den annullerede kamp. 

Spillere, der ikke fremgår af det elektroniske holdkort, er spilleberettiget på et lavere rangerende hold samme spilledag. 

Sidstnævnte gælder ikke for spillere, som udstår karantæne eller rammes af 2/3-reglen.

     
5.13    
   

Spillere, der har deltaget på et hold, der er udtrukket af en turnering, er umiddelbart spilleberettiget på et af foreningens øvrige hold, når skriftlig meddelelse om godkendelse af holdudtrækning foreligger fra det turneringsudskrivende distriktsforbund/region.                     

Hvis foreningen ikke har andre hold i samme aldersgruppe, vil spilleren være umiddelbart spilleberettiget for en ny forening uden normal karenstid.

     
5.14    
   

Såfremt en forening har modtaget skriftlig godkendelse af holdudtrækning før eller under en turnering, kan foreningens lavere rangerende hold i samme turneringsgruppe ikke rykke op i en højere rangerende turneringsrække eller deltage i oprykningskampe hertil, efter turneringens afslutning. **       

I tilfælde, hvor den administrative turneringsledelse udelukker et hold på baggrund af bestemmelserne i stk. 9, er underliggende hold i samme turneringsgruppe afskåret for oprykning efter reglerne i første afsnit. 

For begge forhold gælder endvidere, at de lavere rangerende hold kan blive rækkevinder, men ikke kan rykke op.

     
6   U-18 Særregel **
     
6.1    
  a. Seniorhold i Liga og 1.division må benytte max. to U-18 spillere pr. kamp, som samme dag/spillerunde må deltage på foreningens lavere rangerende senior hold i 2. eller 3. division, eller
  b. Max to U-18 spillere, som har deltaget på et seniorhold i Liga eller 1.division kan samme dag/spillerunde deltage på foreningens hold i U-18 Liga/1.division, eller
  c.

Max to U-18 spillere, som har deltaget som seniorspiller på et 1. hold i enten 2. eller 3. division kan samme dag/spillerunde deltage på foreningens hold i U-18 Liga/1.division. 

Generelt gælder, at hvis en forening har hold i begge de nævnte U-18 rækker, gælder reglen om nedrykning uden oversidning kun for deltagelse på det højest rangerende U-18 hold i Ligaen. 

Det er endvidere et krav, at de pågældende spillere markeres som U-18 spillere på den/det elektroniske kamprapport/holdkort i begge rækker. Der må maksimalt markeres 2 U-spillere pr. kamp. 

Det er foreningens eget ansvar at huske at markere eller at markere korrekt på det elektroniske holdkort. 

Manglende markering på den/det elektroniske kamprapport/holdkort medfører bøde iht. bøderegulativet.  Foranstaltes af det administrerende distriktsforbund/region.

     
6.2    
   

Max. to U-18 spillere, der har deltaget i turneringens første kamp på et seniorhold i Liga eller 1.division, må deltage i første turneringskamp på foreningens lavere rangerende hold i 2. eller 3. division, eller på foreningens U-18 Liga/1.divisions hold. 

Tilsvarende gælder, at max. to U-18 spillere, der har deltaget i første turneringskamp på foreningens 1.hold i 2. eller 3.division, må deltage i 1. kamp på foreningens U-18 Liga eller 1.divisions hold. 

Denne regel gælder også i forbindelse med niveaudeling/ombrydning af ungdomsrækkerne.

     
6.3    
  a. En U-18 spiller, der er spærret af 2/3-reglen jf. stk. 5.10.a i en højere aldersgruppe, kan ikke efterfølgende benyttes på foreningens lavere rangerende hold, selvom spilleren tilhører U-18 alderskategorien.
  b. Hvis en spiller har deltaget som U-18 spiller på et seniorhold i enten Liga, 1.division, 2. og 3. division, tæller disse kampe på det højst rangerende hold IKKE med i opgørelsen af 2/3-dels reglen.
     
6.4  

U-19 Særregel

Kan kun benyttes i særlige lokale U-18 rækker

    En U-19 spiller kan alene anvendes på U-18 hold, der deltager i U-18 2.division og nedefter før ombrydning og i U-18 1.division og nedefter efter ombrydning.
     
6.5   U-21 Særreglen **
    En U-21 spiller er en spiller, som er fyldt 18 år, men ikke fyldt 21 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
     
6.6    
    Hold i Liga og 1. division må benytte max. to U-21 spillere pr. kamp, som samme dag/spillerunde må deltage på foreningens lavere rangerende senior hold i 2. eller 3. division.
     
6.7    
    Max. to U-21 spillere, der har deltaget i turneringens første kamp på et seniorhold i Liga eller 1.division, må deltage i første turneringskamp på foreningens lavere rangerende hold i 2. eller 3. division.
     
6.8    
  a. En spiller, der er spærret af 2/3-reglen jf. stk. 5.10 på foreningens Liga eller 1.divisions hold, kan ikke efterfølgende benyttes som U-spiller på foreningens lavere rangerende hold i divisionerne.
  b. Hvis en spiller har deltaget som U-21 spiller på et seniorhold i enten Liga, 1.division, 2. og 3. division, tæller disse kampe på det højst rangerende hold IKKE med i opgørelsen af 2/3-dels reglen.
     
6.9    
   

Markering på den/det elektroniske kamprapport/holdkort skal ske ved at anføre spillerens fødselsår. 

Det er foreningens eget ansvar at huske at markere korrekt på den/det elektroniske kamprapport/holdkort. Der må maksimalt markeres 2 U-spillere pr. kamp. 

Manglende markering på kamprapport/holdkort medfører bøde iht. bøderegulativet. 

Foranstaltes af det administrerende distriktsforbund/region.

     
7   Turneringsrettigheder
     
7.1 a. Mulighed for indplacering og retten til at spille i en turnering tilhører altid den forening, der har spillet sig til denne.
  b. Mulighed for indplacering i en turnering kan udlånes til et selskab i medfør af DHF’s love § 4 og Ligareglementet kapitel 3.
     
7.2   Opløsning af forening
  a. Opløses en forening efter de til enhver tid gældende regler herfor, bortfalder en forenings mulighed for indplacering i en turnering.
  b.

Opløses en forening og er denne forening part i en holdfællesskabsaftale, kan en anden part i holdfællesskabsaftalen få overført muligheden for indplacering i en turnering under følgende betingelser: 

1) Den turneringsudskrivende myndigheds Turneringsudvalg anmodes på skrift herom senest 30 dage før foreningens opløsning, og 

2) den turneringsudskrivende myndigheds Turneringsudvalg finder en overførsel af indplaceringsmuligheden hensigtsmæssig ud fra en vurdering af bl.a. hensigtsmæssigheden i forhold til dansk håndbolds generelle struktur, geografisk nærhed mellem den opløste forening og den modtagende forening.

  c. Beslutter den turneringsudskrivende myndigheds Turneringsudvalg at tillade en overførsel af muligheden for indplacering i en turnering, vil den modtagende forening ikke automatisk miste egne erhvervede muligheder for indplacering i turneringer indenfor samme aldersgruppe.
   d. Overdragelse af muligheden for indplacering i en turnering gælder frem til der foreligger en væsentlig ændring af sammensætningen af deltagere i holdfællesskabet, eller til holdfællesskabets opløsning uden indgåelse af ny holdfællesskabsaftale for den efterfølgende sæson. Ændres sammensætningen af holdfællesskabet væsentligt, eller opløses holdfællesskabet uden at indgå ny holdfællesskabsaftale for den kommende sæson, tilbageføres muligheden for indplacering i en turnering til DHF.
     
 8  

 Holdfællesskaber/Klubfællesskaber

(Deltagelse af hold med spillere fra mere end en enkelt forening)

     
8.1  

Holdfællesskaber/klubfællesskaber består af op til 4 foreninger, med henblik på at lade de pågældende foreningers spillere indenfor en bestemt aldersgruppe(r) fra U-10 og opefter danne nedenstående:

  a. Et eller to fælles hold for samtlige de i holdfællesskabet deltagende foreninger (max. 4 foreninger).
  b. Fælles hold for samtlige de i holdfællesskabet deltagende foreninger omfattende alle i aldersgruppen anmeldte hold.
  c.

En forening kan i samme aldersgruppe kun indgå i et holdfællesskab. Dame- og herregrupper er uafhængige af hinanden. 

For old boys- og old girls-hold kan holdfællesskaber indgås uafhængigt af de øvrige seniorhold.

  d. Fælleshold for samtlige de i holdfællesskabet deltagende foreninger, omfattende alle hold i alle aldersgrupper af begge køn. Et sådan holdfællesskab betegnes klubfællesskab.
  e. Et holdfællesskab eller en overbygning skal altid indgås mellem foreningernes højest rangerende hold.
  f. Holdfællesskaber/klubfællesskaber som før den kommende sæson har bestået af flere end 4 foreninger, kan fortsætte i denne konstellation uanset foreningsantal.
     
8.2    
    Alle spillere, der er spilleberettigede for en i et holdfællesskab deltagende forenings hold i den pågældende aldersgruppe, vil under overholdelse af aldersbestemmelser m.v. være spilleberettiget for holdene i holdfællesskabet, men ved mulig op- eller nedrykning af spillere til hold, for hvilke der ikke består holdfællesskab, er de alene spilleberettigede for den af foreningerne, hvori de er medlem og har erhvervet spilleberettigelse.
     
8.3    
    De på et holdfællesskabs hold deltagende spillere forbliver medlemmer af deres oprindelige forening, og nye medlemmer må indmelde sig i en af dettes foreninger og bliver spilleberettiget for denne forening.
     
8.4    
    Dannelsen af et holdfællesskab med oplysning om antallet af deltagende fælleshold i den pågældende gruppe i en kommende turnering eller dannelse af klubfællesskab med oplysning om de i klubfællesskabet deltagende foreninger, skal meddeles det turneringsudskrivende forbund senest samtidig med anmeldelsesfristens udløb ved anvendelse af blanketten ” Aftale om holdfællesskab”, der kun er gældende for den efterfølgende sæson, eller blanketten ” Aftale om klubfællesskab”, der omfatter alle de deltagende foreningers hold og er gældende frem til det tidspunkt, hvor et ønske om ophævelse eller ændring efter igangværende sæson, er fremsendt. Et sådan ønske skal fremsendes inden 1. juni til eget distriktsforbund/region.
     
8.5    
    For holdfællesskaber/klubfællesskaber med hold i Danmarksturneringen for seniorer, skal der senest 1. juni foreligge meddelelse om dannelse af et holdfællesskab/klubfællesskab, der skal deltage i den kommende vinterturnering. Af meddelelsen skal samtidig fremgå holdenes aktuelle turneringsrettighed til brug for placering af holdfællesskabet/-klubfællesskabet efter udløb af en aftale. Se også stk. 8.10.
     
8.6    
   

Samtidig med anmeldelsen af et holdfællesskab/klubfællesskab skal der foreligge en meddelelse om, at der er valgt eller udpeget en ansvarlig leder for holdfællesskabet/klubfællesskabet. 

Foreningerne i holdfællesskabet/klubfællesskabet skal skriftligt have erklæret sig indforstået med at hæfte solidarisk for omkostningerne ved holdfællesskabets/klubfællesskabets deltagelse i turneringen. 

Et håndboldselskab, oprettet af et holdfællesskab/klubfællesskab, kan overtage denne forpligtelse. 

Spilleraftaler, der er indgået med en forening, der deltager i holdfællesskabet indgår ikke i den solidariske hæftelse, og holdfællesskabet kan ikke indgå egne spilleraftaler, det kan kun en forening. 

En af de i holdfællesskabet/klubfællesskabet deltagende foreninger skal være ansvarlig og adressehavende for holdfællesskabet/klubfællesskabet

     
8.7    
   

Holdfællesskabet/klubfællesskabet er frit stillet med hensyn til valg af navn for holdfællesskabets/klubfællesskabets hold, men navnet må dog ikke være identisk med navnet på en af moderklubberne i holdfællesskabet/klubfællesskabet. 

Et holdfællesskabs/klubfællesskabs højest rangerende hold kan have et navn, som er afvigende fra de øvrige hold i holdfællesskabet/klubfællesskabet angivet med geografisk tilhørsforhold. Se også stk. 1.3. 

Alle øvrige hold i samme holdfællesskab/klubfællesskab skal have samme navn. Firmanavne og produktnavne må ikke anvendes. (Den administrative turneringsledelses afgørelse).

     
8.8    
    Holdene og spillerne fra et holdfællesskab/klubfællesskab og de underliggende hold i holdfællesskabet/klubfællesskabet har de samme rettigheder og forpligtelser i turneringsmæssig forstand, som hold og spillere fra en enkelt forening har
     
8.9    
    Foreninger, der indgår holdfællesskab/klubfællesskab for den efterfølgende sæson, betragtes i den igangværende sæson som én forening, hvad angår op- og nedrykning samt deltagelse i op/ned-spil. Den højst rangerende forening iht. anmeldelsesblanketten, er deltager.
     
8.10    
    Ved opløsning af et holdfællesskab/klubfællesskab vil holdene blive placeret som meddelt ved anmeldelsen af holdfællesskabet/klubfællesskabet. Et hold fra et opløst holdfællesskab/klubfællesskab kan fortsætte i landspokalturneringen, idet foreningen med det højst rangerende hold har forrang. Hvis ingen af foreningerne ønsker at fortsætte, overgår retten til det hold, som holdfællesskabet/klubfællesskabet sidst har elimineret.
     
9   Overtrædelse af reglementet
     
9.1    
    Anvendelse af afsmittelige klæbemidler på fingre og bold er tilladt fra U-14 og opefter. Deponering af klæbemidler på legeme eller udstyr, der medbringes på banen, er ikke tilladt. Overtrædelser vil på stedet kunne straffes af dommerne efter bestemmelserne om usportslig adfærd og efterfølgende af turneringsledelsen som en overtrædelse af Turneringsreglementet med en bøde iht. bøderegulativet. **
     
9.2    
   

En spiller/official, der anvendes i strid med gældende regler – det kan være uden gyldig spilletilladelse for den pågældende forening, under falsk navn, falsk alder, som er karantæneramt eller som efter sin deltagelse i en anmeldelsespligtig kamp, ikke fremgår af den pågældende kamps elektroniske holdkort inden tidsfristens udløb,  betegnes som ”ulovlig” spiller/official”. 

1) Anvendelse af en spiller i strid med gældende regler kan medføre personlig straf til spiller fra aldersgruppen U-16 og op i form af karantæne, straf til foreningen i form af tab af kamp samt bøde iht. bøderegulativet. 

2) Anvendelse af en official i strid med gældende regler kan medføre personlig straf i form af karantæne, straf til foreningen i form af tab af kamp samt bøde iht. bøderegulativet. 

     
9.3   Har en forening i to kampe anvendt spillere ulovligt på samme hold, kan holdet ikke vinde rækken eller rykke op i en højere række.
     
9.4    
   

En kamp kan erklæres for tabt og/eller foreningen kan idømmes en bøde iht. bøderegulativet hvis:

 •         Holdet udebliver uden gyldig grund, eller
 •         Holdet ikke er klar til det fastsatte tidspunkt (omklædt på spillepladsen med mindst 5 spillere), eller
 •         Holdet forlader spillepladsen uden gyldig grund

Det pågældende hold kan ikke blive puljevinder, blive placeret på en oprykningsberettiget plads eller deltage i opspil. ”Gyldig grund” afgøres af den administrerende turneringsledelse.

     
9.5   Afbud på grund af vejret
  a.

Gældende for 2. og 3. division senior samt U-16/U-18 1.division/Liga: 

Såfremt der opstår en situation med specielle dårlige vejrforhold, hvor myndighederne fraråder udkørsel, eller hvor broer er lukkede, samt situationer, hvor det kan dokumenteres, at anvendelse af anden form for offentligt transportmiddel er umuligt, vil afbud til en kamp kunne accepteres som lovlig. Den forening, der finder at måtte melde afbud, må telefonisk indhente accept fra det administrerende distriktsforbund/region forinden rejsen afbrydes. 

Herefter skal foreningen orientere såvel hjemmehold som kampens dommere om afbuddet. 

Senest 48 timer efter kampens oprindelige spilletidspunkt skal der foreligge såvel skriftlig orientering om forholdet samt et forslag til nyt spilletidspunkt hos det administrerende distriktsforbunds/regions administrative leder eller den ansvarlige turneringsudvalgsformand. 

Såfremt anførte procedure ikke overholdes, regnes foreningen som udeblevet fra kampen.

  b.

Gældende for øvrige rækker: 

Såfremt der opstår en situation med specielle dårlige vejrforhold, hvor myndighederne fraråder udkørsel, eller hvor broer er lukkede, eller hvor vejrforhold giver grund til bekymring for tilrejsende forening, kontakter denne modstanderforeningen for at aftale nærmere om en udsættelse af kampen, herunder eventuel flytning. Aftale om nyt spilletidspunkt skal senest 48 timer efter oprindeligt spilletidspunkt meddeles administrerende turneringsledelse. 

Ved uenighed om fortolkning af vejrets indflydelse på kampafviklingen, fremsender begge parter umiddelbart en skriftlig redegørelse til administrerende turneringsledelse, der sagsbehandler henvendelsen. 

Foreningen, der melder afbud, har pligt til at orientere dommerne om kampudsættelse jf. administrerende forbunds retningslinjer. 

Såfremt anførte procedure ikke overholdes, regnes foreningen som udeblevet fra kampen.

     
9.6    
   

Udebliver et hold i 2. og 3. division senior og U-16/U-18 1. division /Liga – med eller uden afbud - fra to kampe under en turnering, udgår holdet af turneringen. 

Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i turneringen, men taberdømmes i resterende kampe.**

     
9.6.1    
   

Udebliver hold i øvrige rækker fra 3 kampe – med eller uden afbud – under en turnering udgår holdet af turneringen. 

Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i turneringen, men taberdømmes i resterende kampe.**

     
9.7    
   

En forening, der uden gyldig grund udebliver fra en ansat turneringskamp, kan efter beslutning af det administrerende forbunds turneringsledelse med ankemulighed til Disciplinærinstansen for øvrige rækker, pålægges at afholde samtlige dokumenterede omkostninger, herunder rejseudgifter (Iht. DHF’s Reglement for rejser under ”Godtgørelse i øvrigt”) ved den ikke spillede kamp som returkampen. Økonomisk krav fra modparten skal stiles direkte til modstander inden 30 dage fra sidst planlagte indbyrdes kamp. **

     
9.8    
   

Hvis et hold udgår af turneringen, uanset om dette skyldes, at holdet udelukkes eller udtrækkes, bortfalder foreningens forpligtelse til betaling af turneringsafhængige udgifter ikke. Herudover pålægges foreningen desuden et gebyr iht. gebyrlisten.

     
9.9  

En bøde, der er idømt en forening efter dette reglement, faktureres foreningen og tilfalder det administrerende forbund.

     
9.10    
    Det påhviler den holdansvarlige før kampen at underrette dommeren om dobbeltrolle (spiller/official) samt oplyse spillernummer og navn.
     
9.11    
   

Hvis en dommer diskvalificerer en spiller eller en official for andet end en 3. gangs udvisning, skal han inden 48 timer (via HåndOffice) fremsende en indberetning, der alene tilgår den administrative turneringsledelse, der træffer afgørelse vedrørende de indberettede forhold efter nedenstående bestemmelser. 

Indberetning for forseelse begået før kampen, i halvlegen eller efter kampen skal mundtligt meddeles den holdansvarlige.

     
9.11.1    
    Såfremt en spiller eller en official under et privat stævne eller en træningskamp begår en forseelse, der i den løbende turnering skal indberettes jf. turneringsreglement for øvrige rækker, kan indberetning også i sådanne tilfælde ske til den administrative turneringsledelse for karantæneudmåling. **
     
9.12    
    Såfremt en forening ønsker at udtale sig om en mod foreningen, dennes spillere eller ledere indgiven indberetning, skal denne udtalelse sendes til turneringsledelsen senest 48 timer efter kampens afvikling **
     
9.13    
    Diskvalificerede spillere og officials samt spillere og officials, der er blevet indberettede for forseelser før, under eller efter kampen, kan fungere som spillere og/eller officials indtil karantænen er offentliggjort på det administrerende distriktsforbunds/regions hjemmeside.
     
9.14    
   

En spiller eller en official, der er blevet indberettet for en forseelse før, under eller efter kampen, kan idømmes karantæne. Såfremt det vurderes at forseelsen kan give karantæne i 3 kampe, skal det administrerede forbund forinden der træffes karantæneafgørelse altid indhente en redegørelse fra den pågældende spillers/officials forening. 

Der pålægges foreningen et administrationsgebyr iht. gebyrlisten på alle indberetninger på spillere og officials uanset om der idømmes karantænedage og/eller bøde. Ordningen om administrationsgebyr gælder for alle indberettede officials samt for indberettede spillere, der har deltaget på hold fra U-16 eller højere rangerende aldersgrupper.

     
9.15   Spiller
  a.  
   

1)     Karantæne, der er idømt i forbindelse med en kamp i den løbende turnering, skal afvikles i den nærmeste følgende turneringskamp, på det hold, som spilleren sidst har deltaget på.
Skifter spilleren forening i karantænetiden (tiden fra karantæneafgørelsen er trådt i kraft, indtil karantænen er afviklet), skal karantænen afvikles på den nye forenings øverst rangerende hold for spillerens årgang.

2)     Karantæne ikendt i forbindelse med en turneringskamp afvikles i førstkommende turneringskamp(e) efter bekendtgørelse af karantænen. Karantæne ikendt i forbindelse med en kamp i landspokalturneringen afvikles i førstkommende anmeldelsespligtige kamp efter bekendtgørelse af karantænen.

3)     Spilleren må ikke deltage på andre hold i karantænetiden, bortset fra repræsentative hold.

4)     Spilleren må i karantæneperioden ikke virke som official for det pågældende hold, ligesom denne heller ikke på nogen måde må have kontakt med holdet fra kampens igangsætningsfløjt til kampens slutsignal.

5)     En spiller, der er idømt en karantæne på to eller flere kampe, må i karantænetiden ikke anvendes som spiller, official eller dommer i nogen kamp, uanset for hvilken forseelse og i hvilken funktion karantænen er erhvervet.

6)     Overtrædelse af herværende stk. 2, 3, 4 og 5 vil medføre yderligere karantæne.

7)     En karantæne kan aldrig benyttes til frigørende oversidning for deltagelse på lavere rangerende hold.

  b. Official
   

1)     Karantæne skal afvikles i de(n) nærmest følgende kampe, på det hold, hvor den karantæneudløsende forseelse er begået.

Skifter official forening i karantænetiden (tiden fra karantæneafgørelsen er trådt i kraft, indtil karantænen er afviklet), skal karantænen afvikles i den nye forening.

2)     Karantæne ikendt i forbindelse med en turneringskamp afvikles i førstkommende turneringskamp(e) efter bekendtgørelse af karantænen. Karantæne ikendt i forbindelse med en kamp i landspokalturneringen afvikles i førstkommende anmeldelsespligtige kamp efter bekendtgørelse af karantænen.    

3)     En official må i karantæneperioden ikke virke som official for andre hold uagtet tilhørsforhold.

4)     En karantæneramt official må i karantænetiden ikke virke som spiller for det pågældende hold, ligesom denne heller ikke må have kontakt med holdet fra kampens igangsætningsfløjt til kampens slutsignal.

5)     En official, der er idømt en karantæne på to eller flere kampe, må i karantænetiden ikke anvendes som spiller, official eller dommer i nogen kamp, uanset for hvilken forseelse og i hvilken funktion karantænen er erhvervet.

6)     Overtrædelse af herværende stk. 2, 3, 4 og 5 vil medføre yderligere karantæne.

7)     Anvendelse af ulovlig official på samme hold under samme turnering, kan i gentagelsestilfælde medføre udelukkelse af holdet fra turneringen.

     
9.16    
   

Mener en official for et hold, at dommeren eller en official under en kamp har anvendt spillereglerne forkert eller gjort sig skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl og ønsker at protestere herimod, skal dette ske umiddelbart efter, at den pågældende fejlagtige anvendelse af spillereglerne er konstateret, eller den eventuelle fejl er begået, og sekretæren skal på dette tidspunkt notere protesten.                     

Det i 1. afsnit omtalte krav indebærer følgende:

Protester forårsaget af hændelser, eller mangel herpå, under spillet nedlægges af en holdofficial over for sekretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen. Sekretær/tidtager giver umiddelbart efterfølgende oplysning til dommerne om protestens nedlæggelse, når bolden for første gang er ude af spil. Er spillet herefter genoptaget, har parterne accepteret det passerede. Dommerne noterer sig tidspunkt for protestens nedlæggelse på scoringskort eller lignende til brug for eventuel sagsbehandling.                     

Mener en forening, at en protest skal forfølges, skal dette ske skriftlig via HåndOffice, så den er administrerende forbund/region i hænde senest 72 timer efter kampen. Når protesten fremsendes via HåndOffice afsendes automatisk en kopi til foreningens postmodtager. Hvis protesten ikke imødekommes, faktureres foreningen protestgebyret. 

En protest vil kun blive behandlet, når det af teksten fremgår, på hvilket tidspunkt og til hvem protesten blev nedlagt.

     
9.17    
   

Erfarer en forenings ledelse efter en kamps afholdelse, at en spiller har været anvendt ulovligt i den pågældende kamp, kan en protest mod en sådan ulovlig anvendelse af en spiller nedlægges indtil ti dage efter kampen. I forbindelse med sidste spillerunde, er det indtil 3 dage efter kampen.                     

Mener en forening, at en protest skal forfølges, skal dette ske skriftlig via HåndOffice. Når protesten fremsendes via HåndOffice afsendes automatisk en kopi til foreningens postmodtager. Hvis protesten ikke imødekommes faktureres foreningen protestgebyret. 

En protest vil kun blive behandlet, når det af teksten fremgår, på hvilket tidspunkt og til hvem protesten blev nedlagt. 

Protester indgivet senere end ti dage - dog 3 dage i forbindelse med sidste spillerunde og hver kamp i forbindelse med slutspil/op- og nedrykningsspil efter, at kampen er spillet, fritager ikke foreningen for bøde for overtrædelse iht. bestemmelserne i herværende reglement stk. 8 eller stk. 9.

     
9.18    
    Administrerende distrikt/region gennemfører på baggrund af protesten eventuelt en høring hos modstanderholdets forening. Frist for indsendelse af bemærkninger til høringen er 4 dage fra modtagelse af høringsbrevet.
     
9.19    
   

Afgørelser, der medfører bøder på indtil 5.000,- kr. og/eller karantæne på indtil og med to kampe, er inappellable. 

Øvrige afgørelser, herunder protestafgørelser, kan inden fem dage efter modtagelsen, indankes for Disciplinærinstans for øvrige rækker. Ankegebyr, se gebyrlisten.

     
9.20    
    Videooptagelser kan alene anvendes i voldssager. Afgørelser baseret på videooptagelser kan dog aldrig have konsekvens for kampens resultat.
     
10   Turneringer og deres afvikling
     
10.1    
    Distriktsforbund/region drager omsorg for, at der til alle kampe ansættes de fornødne dommere og at spillepladsen er i overensstemmelse med spillereglernes bestemmelser, idet man tager hensyn til eventuelt givne dispensationer.
     
10.2    
    I forbindelse med en dommerudeblivelse er den førstnævnte forening ansvarlig for at udpege en/to personer til at lede kampen. Kampen skal altid afvikles, og en ikke-afviklet kamp kan medføre, at den førstnævnte forening erklæres som taber af kampen, hhv. at foreningen kan idømmes en bøde iht. bøderegulativet.
     
10.3    
   

Før en kamp skal det elektroniske holdkort være udfyldt til det ansatte kamptidspunkt. 

Hvis en spiller ikke har deltaget i kampen, kan spillerens navn slettes på det elektroniske holdkort, indtil 12 timer efter ansatte spilletidspunkt. 

En spiller som ikke fremgår af det elektroniske holdkort inden tidsfristens udløb, betragtes som ulovlig spiller, jf. stk. 9.2.

Et holdkort, der ikke er udfyldt eller mangelfuldt udfyldt, kan medføre en bøde iht. bøderegulativet.

     
10.4   Flytteregler
    Ansatte kampe bør principielt ikke flyttes.
  a. Flytning uden gebyr.

En forening kan forlange en kamp flyttet, såfremt DHF/distriktsforbund/region eller et udenlandsk forbund på den ansatte kampdato har disponeret over en eller flere spillere, uanset om disse spillere måtte tilhøre en anden aldersgruppe end den, der berøres af en eventuel flytning. Betingelsen er, at spilleren har deltaget på det pågældende hold i mindst halvdelen af de på tidspunktet spillede kampe for det pågældende hold. 

DHF/distriktsforbund/region kan forlange en kamp flyttet, såfremt det har udpeget en foreningstræner som træner for et udvalgt hold, og dette udvalgte hold er forpligtet til at deltage i stævner eller forbunds/regionskampe på samme dag, hvor der er ansat en turneringskamp for et hold, som træneren har ansvaret for. 

Anmodning om flytning af en kamp efter a) eller b) skal fremsættes til turneringsledelsen straks efter meddelelse om udtagelsen. 

Gennemførelsen af flytningen følger b)

  b.

Flytning med gebyr.

Flytning af kampe på en forenings begæring kan finde sted såfremt, der i enighed med modstanderforeningen foreligger en udfyldt flytteanmodning hos den administrative turneringsledelse senest kl. 12.00 sidste hverdag før kampdato.

Ingen ungdomskampe kan placeres 1 dag før og 1 dag efter samling i forbindelse med talenttræning.

Ingen kamp kan flyttes til et senere tidspunkt end otte dage før sidste spillerunde.

En flyttet kamp kan tidligst afvikles 72 timer efter anmodning om flytning.

Gebyr for flytning iht. gebyrlisten opkræves efterfølgende foreningen, der har begæret flytningen. Gebyret er differentieret ud fra følgende tidsfrister:

 • Tidligere end 30 dag før kampdato – intet gebyr
 • Senest 14 dage før kampdato – særskilt gebyr
 • Senest 7 dage før kampdato – særskilt gebyr
 • Mindre end 7 dage før kampdato – særskilt gebyr **
     
10.5   Hilsepligt
   

I alle rækker gælder en hilsepligt, hvor spillerne efter nærmere fremsendte retningslinjer siger hinanden tak for kampen. Diskvalificerede spillere er ikke tvunget til at deltage i hilsepligten. Ligeledes er skadede spillere ikke tvunget til at deltage i hilsepligten. 

Ved manglende deltagelse i denne hilsepligt af flere end 2 spillere, betragtes dette som usportslig optræden af foreningen som kan idømmes en bøde iht. bøderegulativet. 

Såfremt der sker indberetning af usportslig opførsel eller manglende deltagelse i denne hilsepligt, kan foreningen idømmes en advarsel eller bøde jf. gebyrlisten

     
    Arrangørforpligtelser
10.6   Særlige krav til arrangerende forening
  a. Den i turneringsprogrammet først nævnte forening er kampens arrangør.
  b. Den arrangerende forening skal stille med øvede kompetente personer som kampens tidtager og sekretær, med mindre denne på forhånd er udpeget af DHF/distriktsforbund/region.
  c.

Det er den arrangerende forenings ansvar, at spillepladsen er klar til det fastsatte kamptidspunkt. Dette inkl. udskiftningsområde, coachingfri zone, bag ved målene og langs banens sider. 

Det er arrangørforeningens ansvar at sikre, at nødvendige effekter til gulvaftørring er til stede i hallen.

  d.

Den arrangerende forening af en kamp er pligtig til straks og senest 15 minutter efter vedkommende kamps afslutning at indtaste resultatet.

  e.

Gældende for 2. og 3. division og U-16/U-18 1.division/Liga:

Den arrangerende forening skal være parat til at modtage det gæstende hold og kampens dommere en time før kampens officielle starttidspunkt. 

  f. Hvis der ikke er afsat tid til opvarmning på spillepladsen inden kampen, bør det gæstende hold anvises opvarmningsmulighed andetsteds.
   g. Senest 5 minutter før anførte kamp start er begge hold og dommerne forpligtet til at være klart. Senest på dette tidspunkt skal begge hold have udfyldt det elektroniske holdkort. 

Gældende for 2. og 3. division og U-16/U-18 1.division/Liga:

Senest 20 minutter før kampens start skal arrangøren aflevere to gode, reglementerede bolde til dommerne, der vælger kampbolden. 

Gældende for øvrige rækker:

Senest ved kampens begyndelse skal der vælges en reglementeret bold som kampbold.

   h.  Arrangøren har pligt til at sikre, at holdene har samme mulighed for at kunne anvende de rettigheder, som "Reglement for udskiftningsområdet" giver dem.
     
    Speaker
  i.

Det gæstende hold præsenteres først. Arrangørforeningen er ansvarlig for tilvejebringelse af spillernes trøjenumre og navne.

  j.

Kampens speaker har under kampen først og fremmest til opgave at annoncere mål, målscorer og stilling.
Al annoncering skal respektere almindelig fair play over for begge hold og alle officials

  k.

Det er tilladt for speakeren at annoncere sponsorer og afspille musik, dog ikke under afvikling af straffekast. Det er arrangørforeningens ansvar at overholde dette. 

Begge foreninger skal have samme muligheder, men den tilrejsende forening kan dog kun kræve sponsorannoncering og musik, hvis hjemmeholdet bruger denne mulighed

   

Tilskuere

  l.

Arrangøren har pligt til at udøve en passende kontrol med tilskuernes optræden, men der skal være en reel margin for tilskuernes udfoldelse, herunder for anvendelse af musikinstrumenter.

  m.

Brug af kompressorhorn, elektroniske megafoner, fyrværkerilignende genstande og fløjter er ikke tilladt.

  n.

Kampens dommere har ret til at afbryde kampen og forlange tilskuere bortvist ved særlig grov optræden.

  o.

En forening kan af den administrative turneringsledelse idømmes en bøde iht. bøderegulativet for manglende varetagelse af arrangørforpligtelserne. 

I meget grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan der blive tale om fratagelse af hjemmebane i en eller flere kampe, hhv. pålæg om afvikling af en eller flere kampe uden tilskuere (uden økonomisk kompensation).

   p.  Hvis der til kampen er ansat en dommerudvikler, skal denne være sikret siddeplads med god oversigt.
   q.  Den arrangerende forening skal give adgang for 16 deltagere og stille 6 fribilletter (siddeplads) til rådighed for den tilrejsende forening. 

Herudover skal den arrangerende forening på begæring fra den tilrejsende forening fremsende tilbud på køb af billetter til kampen, der minimum skal udgøre 10 % af hallens kapacitet af henholdsvis sidde og ståpladser. 

Tilbuddet skal fremsendes senest 2 dage efter begæring er fremsat med oplysning om hallens samlede kapacitet af henholdsvis siddepladser og ståpladser, antallet af pladser i hver af kategorierne, der kan købes af den tilrejsende forening og hvilken pris billetterne kan købes til. Prisen på billetterne må ikke sættes højere end billetter i tilsvarende kategorier sælges til anden side. Endvidere skal angives seneste frist for afgivelse af bindende accept på køb af billetter. Ved kampe i grundspillet må denne acceptfrist ikke fastsættes tidligere end 5 døgn før kampen finder sted. Ved kampe i slutspillet samt kampe i op-/nedspillet må acceptfristen ikke fastsættes tidligere end 1 døgn efter den kamp, der giver kvalifikation til at spille kampen. Efter den fastsatte tidsfrists udløb, er den arrangerende forening berettiget til at sælge de billetter til anden side, som den tilrejsende forening ikke har afgivet bindende accept på køb af. Efter acceptfristens udløb fremsendes faktura på billetterne med seneste betalingsfrist, der ikke kan fastsættes tidligere end kampdagen.

     
10.7.1    Særlige krav til tilrejsende forening
  a.

Gældende for 2. og 3. division og U-16/U-18 1. division/Liga:

Den tilrejsende forening skal tilrettelægge sin rejse, så holdet er fremme på spillestedet senest 1 time før kampstart.

   b. Så snart en forening eller dennes hold bliver bekendt med forsinkelser, skal rejseplanerne ændres så godt som muligt og meddeles kampens arrangør forening. 

Efterfølgende skal den pågældende forening indsende en redegørelse til det administrative distriktsforbund/region. 

Bemærk bestemmelserne i ”Turneringsreglement for øvrige rækker” stk. 5.12 såfremt holdet ikke er i stand til at nå frem til den pågældende kamp.

     Særligt for 2. og 3. division seniorer
   c.  Den tilrejsende forening skal senest fem dage inden kampen på forlangende have meddelt arrangørforeningen en forpligtende bruttotrup på indtil 12 spillere. 

Den tilrejsende forening skal til kampe i Danmarksturneringen for seniorer medbringe to fra hinanden klart afvigende sæt spilletøj, hvor hovedfarven på det ordinære sæt spilletøj ikke må forefindes på skiftetrøjerne.

     
     Særlige krav til begge de deltagende foreninger
10.7.2    
   a. Før kampens start skal holdene på forlangende forevise deres spilledragt for dommerne. Overtrædelse heraf kan medføre bøde iht. bøderegulativet.
   b. Holdene har ret til at bære reklame i kampene under overholdelse af bestemmelserne i det særlige “Reglement for reklamer på sports- og træningstøj samt rekvisitter”. 
   c. Hvis en forening i forbindelse med en kamp overtræder de gældende bestemmelser, kan foreningen idømmes en bøde iht. bøderegulativet, ligesom den pågældende forening kan erklæres for taber af kampen.
     
    Turneringsafvikling
10.8    
    Spilles der efter pointsystem, giver en vunden kamp 2 points, en uafgjort kamp 1 point og en tabt kamp 0 point.
     
10.9   Det hold, der opnår flest points, er nr. 1, og de øvrige hold placeres som nr. 2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede points.
     
10.10    
   

Hvis flere hold ved en turneringsafslutning står lige i points, afgøres deres placeringsrækkefølge af: 

1) Opnåede point i indbyrdes kampe.

2) Måldifferencen i indbyrdes kampe.

3) Flest scorede mål i indbyrdes kampe.

4) Måldifferencen i samtlige kampe.

5) Flest scorede mål i samtlige kampe.

6) Omkamp/e.

Hvis placeringsrækkefølgen ikke er endelig afgjort efter pkt. 2, glider allerede placerede hold ud før fortsættelse, og udregningen fortsætter derefter med pkt. 3 osv. Dette gælder også ved 3 eller flere hold, der står lige i point.

Generelt gælder:

Et hold, der ikke er stillet op til alle sine ansatte kampe, eller et hold, der har gennemført en eller flere af sine kampe med ulovlige spillere og herefter er blevet erklæret for taber af kampen(e), placeres under et hold, der har gennemført samtlige sine ansatte kampe lovligt, uden hensyn til opnåede point i indbyrdes kampe, måldifference eller flest scorede mål. 

En omkamp udskrevet mellem 2 foreninger til endelig afgørelse af en placeringsrækkefølge skal ved uafgjort resultat forlænges efter reglerne i stk. 10.16, til der foreligger en endelig vinder.

     
10.11    
    For anvendelsen af måldifferencen og flest scorede mål ved afgørelse af en placeringsrækkefølge gælder følgende forbehold:
  a. Et hold, der har opnået points i en kamp, fordi modstanderen har overtrådt love og reglementer eller har meldt lovligt afbud, får ikke beregnet nogen målscore for den pågældende kamp. Hvis dette har betydning for placeringsrækkefølgen, bortfalder andre holds målscore i kampe(n) mod samme modstander ved beregning af måldifferencen eller flest scorede mål.
  b. En placeringsrækkefølge mellem to eller flere hold med pointlighed i tilfælde, hvor disse har overtrådt love og reglementer, afgøres af indbyrdes kamp(e).
     
10.12    
    Ved indplacering af hold på tværs af puljer sammenlignes point ud fra samme antal kampe. Dette under hensyntagen til udligning af udgåede kampe, udgåede hold og lignende.**
     
10.13    
    Hvis et hold udgår af en turnering, medregnes ingen af dets spillede kampe ved beregning af points eller måldifference. Se dog 9.6.1.
     
10.14   Ingen forening kan i samme sæson rykke op i en række, hvorfra foreningen har hold, der rykker ned.
     
10.15    
   

Hvis et hold, der efter de gældende bestemmelser ikke er oprykningsberettiget, placerer sig på en oprykningsberettiget plads eller en plads, der giver ret til at deltage i oprykningskampe, skal det følgende bedst placerede hold, der opfylder betingelserne, indtræde i dets sted. Bemærk bestemmelserne i Propositioner for øvrige rækker for den pågældende turnering. 

Samme fremgangsmåde anvendes i tilfælde, hvor et hold efter en turneringsafslutning mister sin ret til at forblive i rækken.

     
10.16    
   

Hvis en kamp, efter at være endt uafgjort, skal forlænges, for at der kan findes en vinder, skal der efter en pause trækkes lod om banehalvdel og opgiverkast. 

Ved kampe på mindst 2x20 min. er pausen 5 min., og omkampens længde er 2x5 min. med 1 min. pause mellem halvlegene. 

Ved øvrige kampe er pausen 3 min., og omkampens længde er 2x3 min. med 1 min. pause mellem halvlegene. 

Hvis forlængelsen ender uafgjort, spilles efter en pause af samme længde en ny forlængelse efter samme retningslinjer. 

Ender denne anden forlængelse uafgjort, fortsættes med straffekast iht. stk. 10.17.

     
10.17    
    Hvis en kamp, der enten efter normal spilletid eller efter det i propositionerne herfor foreskrevne antal forlængelser fortsat er uafgjort, skal finde sin endelige afgørelse ved straffekast, gælder følgende retningslinjer for gennemførelsen af straffekastkonkurrencen:
  a. Forud for straffekastkonkurrencen udpeger hvert holds holdansvarlige skriftligt ved angivelse af rygnumre fem spillere, der skal være spilleberettigede ved den foranliggende kamps afslutning. De to holds udpegede spillere udfører på skift mellem holdene hver et straffekast. På det enkelte hold kan kasternes rækkefølge vælges frit.
  b. De anvendte målvogtere kan vælges frit og udskiftes efter behag. Målvogtere kan benyttes som kastere, og kastere kan benyttes som målvogtere.
  c. Dommerne afgør på hvilket mål, der skal kastes. Det hold, der skal lægge ud, findes ved lodtrækning.
  d. Hvis der efter fem kast til hvert hold stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes med nye straffekast, idet der igen udpeges fem spillere som kastere på hvert hold, enten med de samme spillere eller med udskiftning af fra en til alle fem spillere i forhold til den første liste. Det modsatte hold kaster først, og der fortsættes indtil en afgørelse foreligger. En afgørelse er opnået, når der efter lige mange kast til hvert hold foreligger en målforskel mellem holdene. Hvis der efter de fem kast stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes på samme måde, indtil en afgørelse foreligger. For hver fem kast kan kasterne efter anmeldelse herom udbyttes.
  e. Udviste eller diskvalificerede spillere må ikke deltage i straffekastkonkurrencen.
  f. Væsentlige forseelser under straffekastkonkurrencen skal i alle tilfælde straffes med en diskvalifikation. Ved en diskvalifikation eller hvis en spiller skades, skal der udpeges en anden spilleberettiget spiller i stedet.
  g. Under udførelsen af det enkelte straffekast må kun kasteren, den til kastet udpegede målvogter og de to dommere opholde sig på den banehalvdel, hvor straffekastene udføres.
     
10.18    
   

Hvis en turnerings propositioner foreskriver, at to hold skal mødes i to kampe med EC-afgørelse, gælder som afgørelse af placeringen:

a)                   Det hold, der efter to kampe har opnået flest points.

b)                  Det hold, der har den bedste måldifference efter de to kampe

c)                   Det hold, der har scoret flest mål på udebane

d)                  Straffekast efter bestemmelserne i stk. 10.16.

 

Ved EC-afgørelse i op- og nedrykningsspil:

Et hold, der ikke er stillet op til en ansat kamp, eller et hold, der har gennemført en eller flere kampe med ulovlige spillere og herefter er blevet erklæret for taber af kampen(e), placeres under et hold, der har gennemført samtlige sine ansatte kampe lovligt, uden hensyn til opnåede point i indbyrdes kampe, måldifference eller flest scorede mål. Eventuelt opnåede point i øvrigt medtages ikke ved eventuel indplacering på en reserveholdsliste eller lignende.

 

 Vedtaget af DHF´s bestyrelse i maj 2018 -  rettet 1. oktober 2018

 

 

 

Bemærkninger til Dansk Håndbold Forbund´s Turneringsreglement for øvrige rækker

 

Formålet med ”Bemærkninger til ”Dansk Håndbold Forbunds Turneringsreglement for øvrige rækker”” er at forklare udvalget stykker ud fra såvel intentionen med det skrevne ord, som ud fra den praksis, der måtte være på området. Der er derfor tale om et dynamisk dokument, der kan og skal ændre sig over tid.

1.5 a.  At anvende maksimalt 12 spillere på et hold. Se dog særregler for U-6 til og med U-10
 

Bem. til 1.5.a:

Reglerne om maksimalt 12 spillere på et hold gælder i reglementets dækningsområde. I tilfælde af deltagelse i DHF’s landspokalturnering, hvor det ene af holdene er underlagt Ligareglementet, vil det være Ligareglementets bestemmelse angående antal spillere, der vil være bestemmende. Tilsvarende i forbindelse med afsluttende oprykningskampe til 1.division. 

For U-6 til og med U-10 gælder følgende særregler – med mindre, der spilles efter andet koncept i et aktuelt stævne:

Det er tilladt at benytte pigespillere på drengehold. 

Der spilles efter de almindelige håndboldregler med følgende undtagelser:

 • Der spilles med nedsænket overligger
 • Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen
 • Det er ikke tilladt for målvogteren at overskride midterlinien, ej heller at skyde straffekast
 • Der må maksimalt benyttes 9 spillere pr. kamp
         Der spilles med bold str. 0 af læder.
1.5 b. At have holdofficials trøjer, der kan være i konflikt med modstanderholdets markspillere
 

Bem. til 1.5.b:

Det er tilladt for holdofficials at være iklædt beklædning, der i farvevalg er lig modstanderholdets spillere. Der kan ikke stilles krav om brug af anden farve eller overtræksbeklædning.

1.5 c. Umiddelbart at deltage i spillet igen efter modtagelse af behandling på banen
 

Bem. til 1.5.c:

Der er ikke krav om, at en skadet spiller, der har modtaget behandling på banen for en skade, efterfølgende skal sidde på bænken i 3 angreb.

1.5 d. Det er tilladt at spille med hovedbeklædning i form af tørklæde/pandebeskyttelse eller hjelm (sidstnævnte gælder kun for målvogtere). For samtlige kategorier gælder særlige forholdsregler for udformning. Se DHF´s hjemmeside. Bemærk: Indtil andet vedtages, må markspillere uden forudgående dispensation, spille med pandebeskyttelse, ligesom målvogtere uden forudgående dispensation, må spille med enten pandebeskyttelse eller hjelm
 

Bem. til 1.5.d:

Der skal ikke indhentes forudgående dispensation, men det er kun produkter fra ”positivlisten” på DHF’s hjemmeside, der må anvendes. Der henvises til DHF-brev med følgende journalnummer: Brøndby den 9. august 2016 Journal nr. 1491-16-FS

1.5 f.

For seniorspillere samt spillere i ungdomsrækkerne uden dispensation at benytte næseskinne og knæskinne. Der må ikke være skarpe kanter, der kan være til fare for med - og modspillere. Dommerne træffer den endelige afgørelse på stedet om hvorvidt udstyret er i forsvarligt stand

 

Bem. til 1.5.f:

Uagtet producent, skal forhold omkring skarpe kanter være overholdt, ligesom det skal understreges, at det stadig er dommerne, der træffer den endelige afgørelse på stedet.
1.5 g. At alle spillere, der fungerer som målmænd på samme hold, ikke skal bære ens trøjefarve
 

Bem. til 1.5.g:

Der er i reglementets dækningsområde ikke krav om, at spillere, der agerer som målmand skal være iklædt beklædning med ens trøjefarve. Ligeledes skal en markspiller på mål alene have en farve på, der ikke er lig med egne markspillere og modstanderholdets markspillere. Dog skal nummer på trøje være i overensstemmelse med spillerens nummer på holdkortet.

1.5 h. Alle holdofficials at nedlægge protest
 

Bem. til 1.5.h:

Der er ikke krav om, at det skal være den ansvarlige holdleder. Der er alene krav om, at det skal være en af indtil 4 på holdkortet anførte holdofficials.

1.5 i.

Alle spilletrøjer skal som minimum bære rygnummer nummereret fra 1-99 og samme nummer må ikke optræde hos mere end en spiller på holdkortet. 

Reglen om nummer på forsiden af spilletrøjen, gælder kun for 2. og 3. division senior og U-16 og U-18 1. division før ombrydning/U-16 og U-18 ungdomsligaer efter ombrydning
 

Bem. til 1.5.i:

Krav om rygnummer er gældende i alle rækker i reglementets dækningsområde. Med hensyn til størrelse og placering – se ”Spillereglerne § 4.8”. 

Der skal være overensstemmelse mellem trøjenummer og spillerens nummer på holdkortet.

1.5 j. At anvende sort trøjefarve - den sorte trøjefarve er forbeholdt dommerne
 

Bem. til 1.5 j.

Dette gælder også målmanden.

1.5 k. At bruge en ekstra markspiller på banen, uden anvendelse af målmandstrøje
 

Bem. til 1.5.k:

Der skal altid være en målmand på banen. Med hensyn til trøjefarve for målmanden – se 1.5.g.

1.5 m. Alle diskvalifikationer (dog ikke for 3. gangs udvisning) skal altid indberettes
 

Bem. til 1.5.m:

Dette gælder alle diskvalifikationer fra 2. division senior og nedefter. Der gøres ikke brug af et blåt kort til at synliggøre dette.

1.6 I turneringen er det et krav, at anvendelse af afsmittelige klæbemidler er tilladt på spillestedet.
 

Bem. til 1.6:

Turneringskampe, hvor harpiks er tilladt, kan ikke afvikles på et spillested, hvor brug af afsmittelige klæbemidler (harpiks) ikke er tilladt.

1.8 Alle kampe, hvorfra der kræves udfyldelse af elektronisk holdkort, betegnes som anmeldelsespligtige kampe
 

Bem. til 1.8:

Anmeldelsespligtige kampe indgår i forbindelse med afsoning af karantæne. Karantæne ikendt i turneringskamp, kan alene afvikles i turneringskamp. Karantæne ikendt i en pokalkamp, kan afvikles i næstfølgende anmeldelsespligtige kamp uanset om det er en pokal- eller turneringskamp.

2.4 I U-6 til og med U-16 kan turneringen udskrives i drenge- og pigerækker samt i rækker for blandede hold. Det er til og med U-14/U-16 næst-øverste række tilladt at benytte pigespillere på drengehold, men ikke omvendt.
 

Bem. til 2.4:

Det er ikke tilladt at benytte pigespillere på drengehold i U-14 1. division og U-16 1. division før ombrydning og U-16 Liga efter ombrydning. 

Det er ikke tilladt med pigespillere på drengehold og omvendt i U-18.

2.6 En U-18 spiller, der spiller i Liga- eller 1. Divisionsrækken, kan deltage på seniorhold i henhold til nedenstående:
- Rækkerne betragtes som højere rangerende end øverste lokale række. Op - og nedrykning jf. de almindelige regler, se også stk. 6.5 og 6.6, evt. 6.8, og 6.9
 

Bem. til 2.6:

Hvis en U-18 spiller skal rykke fra egen årgang til seniorrækkerne lavere end 3. division, skal spilleren sidde kamp over jf. de almindelige regler. 

Hvis en U-18 spiller har deltaget i seniorrækkernes 3. division og derover, skal spilleren sidde kamp over jf. de almindelige regler.

3.1 a. Det er ikke tilladt med mandsopdækning
 

Bem. til 3.1.a:

Det er ikke tilladt at anvende mandsopdækning. Hvis der anvendes mandsopdækning, skal holdofficial ”A” idømmes en udvisning. 

Spillet genoptages derpå med frikast fra midten af spillepladsen.

3.1 b. Udskiftning er kun tilladt, når holdet er i boldbesiddelse – undtaget er dog målmanden
 

Bem. til 3.1.b:

Det er kun tilladt at foretage udskiftning, mens holdet er i boldbesiddelse. Ved udskiftning, hvor holdet ikke er i boldbesiddelse, skal der idømmes en udvisning som alm. ved fejlagtig udskiftning. 

Selvom holdet ikke er i boldbesiddelse, er udskiftning tilladt under disse forhold:
      -     Under time-out med egen skadet spiller.

 • Under team-time-out – gælder dog kun ungdomsligaerne.
 • Målmand kan frit udskiftes under hele kampen.
3.2 a. Det er tilladt at spille på et hold (også samme dag) i den nærmest følgende ældre årgang uden at man dermed spærres for deltagelse i egen årgang
 

Bem. til 3.2.a:

Det er tilladt at deltage på et hold tilhørende en ældre årgang uden at man dermed spærres for deltagelse i egen årgang. Spilleren påføres holdkortet med navn og årgang. 

De almindelige op- og nedrykningsregler ved hold i samme årgang er gældende. Dvs. at man skal være spilleberettiget på et hold tilhørende en turnering udskrevet at turneringsadministrerende forbund/region for at kunne være omfattet af reglen. 

Forhold i forbindelse med karantæne:

Ved karantæne er man ikke spilleberettiget i nogen af årgangene før man har afviklet karantænen på det hold, hvor man har fået indberetningen der førte til karantænen. 

Skematisk oversigt over denne regels anvendelsesmuligheder:

U-9

Ingen oprykningsbegrænsninger (samme dag/inden næste kamp)

U-10

Ingen oprykningsbegrænsninger (samme dag/inden næste kamp)

U-12

Ingen oprykningsbegrænsninger (samme dag/inden næste kamp)

U-14 alle 1. div.

Oprykning ikke tilladt

U-14 2.div, AA, A, B, C

Ingen oprykningsbegrænsninger (samme dag/inden næste kamp)

U-16 1. div. og Liga

Oprykning ikke tilladt

U-16 2. div, AA, A, B, C

Ingen oprykningsbegrænsninger (samme dag/inden næste kamp)

 
 3.2 b.  For U-18 spillere gælder reglen på øverste lokale række samt serie 1, 2, 3 og 4
   Bem. til 3.2.b:

Intentionerne med denne regel er, at det skal være muligt at lave spiludvikling også for U-18 årgangen. Dog med en begrænsning til øverste lokale række og serie 1, 2, 3 og 4. Dermed er muligheden for at holde seniorhold kørende til U-18 spillerne kommer op større. 

Hvis en U-18 spiller rykkes op i f.eks. serie 1, og derefter ønskes anvendt på et lavererangerende seriehold, så skal U-18 spilleren sidde en kamp over på det overliggende hold. Hvis U-18 spilleren i stedet rykker fra serie 1 og retur til eget U-18 hold og spiller en kamp der, så kan U-18 spilleren derefter lovligt anvendes ud fra denne regel på et lavere rangerende seriehold.

 3.3 b.  Der må benyttes indtil 4 spillere. Man må rykke fra 1. hold til 2. hold, og fra 2. hold til 3. hold og så fremdeles og omvendt
   Bem. til 3.3.b:

Intentionerne med denne regel er at give foreninger med vanskeligt ved at holde flere hold i gang, men samtidigt med så mange spillere at færre hold vil betyde for mange, der ikke kommer til at røre en bold, muligheden for at kunne bruge indtil 4 spillere på to hold samme dag. Eksempler:

 • Der rykkes 4 spillere fra 1. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2 kampe eller
 • Der rykkes 4 spillere op fra 3. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2 kampe eller
 • Der rykkes 2 spillere fra 1. holdet til 2. holdet og 2 spillere fra 3. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2 kampe eller
 • Der rykkes 3 spillere fra 1. holdet til 2. holdet og 1 spiller fra 3. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2 kampe.
 3.4 b.  Der må benyttes indtil 4 spillere. Man må rykke fra 1. hold til 2. hold, og fra 2. hold til 3. hold og så fremdeles og omvendt
 

Bem. til 3.4.b:

Intentionerne med denne regel er at give foreninger med vanskeligt ved at holde flere hold i gang, men samtidigt med så mange spillere at færre hold vil betyde for mange, der ikke kommer til at røre en bold, muligheden for at kunne bruge indtil 4 spillere på to hold samme dag. Eksempler:

 • Der rykkes 4 spillere fra 1. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2 kampe eller
 • Der rykkes 4 spillere op fra 3. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2 kampe eller
 • Der rykkes 2 spillere fra 1. holdet til 2. holdet og 2 spillere fra 3. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2 kampe eller
 • Der rykkes 3 spillere fra 1. holdet til 2. holdet og 1 spiller fra 3. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2 kampe.
3.5 a. U-19 spillere efter denne regel må ikke deltage i rækker højere end øverste lokale seniorrække. Alternativt gælder de almindelige op- og nedrykningsregler
 

Bem. til 3.5.a:

Dette er en generel dispensation, der ikke skal søges om på navngivne spillere. 

Det er ikke muligt at anvende spillere på denne generelle dispensation, hvis spilleren umiddelbart forud har deltaget i en kamp i senior 3. division eller højere. I så tilfælde gælder de almindelige nedrykningsregler.

3.5 f. I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation til brug af 2. års spillere i en underliggende række. Konstateres dispensationen overflødig, kan den inddrages
 

Bem. til 3.5.f:

Hvis en forening ønsker en sådan dispensation, skal der ansøges ved administrative turneringsledelse. Ansøgningen skal være motiveret. 

Den administrative turneringsledelse kan efterfølgende overvære kampe med spillerens deltagelse for at konstatere dispensationens rigtighed. Findes dispensationen i den sammenhæng overflødig, kan den inddrages.

4.2 b.

Regler ved klubskifte:

Skifte fra amatør- til amatørspiller = 30 dages karens

Skifte fra amatør- til kontraktspiller = 10 dages karens

Skifte fra kontraktspiller til kontraktspiller = 10 dages karens

Skifte fra kontraktspiller til amatørspiller = 30 dages karens

 

En spiller, der har deltaget i niveaustævner, og efterfølgende flytter til en anden forenings 1. divisionshold, vil være omfattet af en karenstid på 30 dage plus de to derpå følgende kampe i løbende turnering for hold, spilleren skal deltage på. Trækkes holdet efter deltagelse i niveaustævnet, gælder 5.14 for skift til anden forening. 

En spiller, der har deltaget i kvalifikationsstævner, og efterfølgende flytter til en anden forenings 1. divisionshold, vil være omfattet af en karenstid på 30 dage plus de to derpå følgende kampe i løbende turnering for hold, spilleren skal deltage på. Trækkes holdet efter deltagelse i kvalifikationsstævnet, gælder 5.14 for skift til anden forening
 

Bem. til 4.2.b:

Intentionen med de to sidste afsnit i dette stykke er at minimere antal spillere, der flytter til anden forening, hvis kvalifikation til 1. division ikke lykkes med oprindelig forening. Ofte efterlader det holdet i den oprindelige forening med problemer med at stille hold, ligesom et skifte meget ofte ender med, at der ikke er plads på 1.holdet i den nye forening. Derfor ønskes overgang til ny forening i denne sammenhæng belagt med ekstra karenstid.

4.3 a. Dobbelt spillercertifikat (E-certifikat) kan søges til efterskole- og sportscollegespillere. Endvidere kan E-certifikater efter ansøgning til administrativ turneringsledelse meddeles til børn af forældre med forskellig folkeregisteradresse
 

Bem. til 4.3.a:

Intentionerne med den sidste sætning, er også at åbne for brugen af E-certifikater i forhold til spillere fra skilsmissefamilier.

5.3

Deltager en forening med flere hold i samme turnering, må der i et holds første turneringskamp kun benyttes spillere, der ikke i samme turnering har deltaget i noget andet holds første turneringskamp. 

I forbindelse med ombrydning, gælder dette også for hold, der er i rækker med ombrydning. 

Bemærk særregler for U-18/U-21 spillere og spiludvikling. Se herværende reglement stk. 3 og 6
 

Bem. til 5.3:

Intentionerne med denne regel er at der i den første turneringskamp i september/oktober kun må spilles med såkaldt ”rene hold”. 

Ved ombrydning gælder dette kun for hold, hvor der også er ombrydning. Således skal 1. turneringskamp i september/oktober ikke tages med i betragtning. 

På hold i rækker med ombrydning er det muligt at anvende spillere fra hold i den løbende turnering under forudsætning af, at disse spillere har overholdt nedrykningsreglerne.

5.5

En seniorspiller kan altid rykke fra et lavere til et højere rangerende hold 

For ungdomsspillere se stk. 2.5 b)
 

Bem. til 5.5:

For ungdomsspillere gælder som udgangspunkt, at der kun kan rykkes til nærmeste ældre årgang. Således kan U-16 ikke deltage i en seniorrække.

5.6 a. Det hold, hvortil spilleren hørte, spiller turneringskamp samme dag eller forinden har spillet mindst én kamp, hvori spilleren ikke har deltaget eller
 

Bem. til 5.6.a:

Hvis en spiller er rykket fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold, skal spilleren efter dette stykke, sidde en kamp over på det højere rangerende hold.
5.6 b.

Det lavere rangerende hold har spillet lige så mange kampe uden spillerens deltagelse, efter spillerens sidste kamp på det højere rangerende hold, som spilleren i alt har deltaget på det højere rangerende hold i samme turnering

 

Bem. til 5.6.b:

Hvis en spiller er rykket fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold, og det højere rangerende hold ikke har flere kampe tilbage i turneringen, hvor spilleren kan sidde over på, så kan spilleren også blive spillet fri ved at sidde lige så mange kamp over på det underliggende hold, spilleren oprindelig kom fra, som spilleren har deltaget I ALT på det overliggende hold. Her er tale om samtlige kampe, spilleren har deltaget i på det overliggende hold. 

Hvis spilleren f.eks. har deltaget i 2 kampe på det overliggende hold, så skal det underliggende hold spille 2 kampe uden spilleren efter denne har spillet på det overliggende hold, inden spilleren igen er fri til at spille på det underliggende hold.

 5.14 Såfremt en forening har modtaget skriftlig godkendelse af holdudtrækning før eller under en turnering, kan foreningens lavere rangerende hold i samme turneringsgruppe ikke rykke op i en højere rangerende turneringsrække eller deltage i oprykningskampe hertil, efter turneringens afslutning
   Bem. til 5.14:

Der er med andre ord tale om et oprykningsforbud for de underliggende hold.

 6  U-18 særregel
 

Bem. til 6.1:

Reglen om U-18 er en særlig regel, der gør det muligt for spillere i nævnte kategorier, at deltage på flere hold samme dag eller i samme spillerunde. 

U-18 spillere må således deltage på hold i Håndboldligaen / 1. division og hold i U-18 Ligaen/1.division samme dag eller spillerunde. Rækkefølgen på kampene er uden betydning. 

Begrebet samme spillerunde defineres som den tid der går fra 1. holdets kamp til næste kamp for samme hold. 

For at kunne benytte særreglen for ovennævnte alderskategorier, skal spillerne være markeret på den elektroniske kamprapport som U-spiller senest når kamprapporten godkendes. 

Der må maksimalt markeres 2 U-spillere pr. kamp. 

Kampe, hvor spillere har været anvendt og anført som U-spillere, tæller ikke med i opgørelsen af antal kampe i relation til 2/3-dels reglen. 

Eksempel: En spiller har deltaget i samtlige kampe på Ligaholdet, men i 9 af kampene, har spilleren været anvendt som U-spiller. De 9 kampe tæller derfor ikke med i optællingen af 2/3-reglen.

En spiller som har deltaget i alle kampe som almindelig spiller og derved er låst af 2/3-reglen, kan ikke efterfølgende anvendes som U-spiller, selvom spillerens alder ligger indenfor kategorien.

Hvis turneringen er færdigspillet for Liga eller 1.division og foreningernes lavere rangerende

seniorhold i divisionerne ikke er færdigspillet, så er det kun de to U-spillere som har været benyttet i den sidste kamp på Liga eller 1.divisionsholdet, som kan deltage på det lavere rangerende divisionshold. Spillere, som er låst af 2/3-reglen, kan senere i samme turnering aldrig benyttes som U-spillere f.eks. i op/nedspillet. 

Vedrørende 1. spillerunde

Det er kun U-spillere, som må deltage i første turneringskamp på 2 forskellige hold. Kravet er, at de markeres begge steder på kamprapport og på holdkort. 

Bemærk, at kampe i niveaustævner/kvalifikationsturneringen ikke er almindelige turneringskampe og derfor gælder U-reglerne ikke. 

Ved ombrydning gælder, at man skal være markeret som U-18 spiller i sidste turneringskamp på

seniorholdet i de nævnte rækker for at måtte deltage som U-18 spiller i 1. spillerunde efter

ombrydningen. 

6.5 U-21 særregel
 

Bem. til 6.5:

Reglen om U-18 er en særlig regel, der gør det muligt for spillere i nævnte kategorier, at deltage på flere hold samme dag eller i samme spillerunde. 

U-21 spillere må deltage på hold i Håndboldligaen / 1. division og på foreningens underliggende 2. hold i 2. eller 3. division samme dag eller spillerunde. Rækkefølgen på kampene er uden betydning. 

Begrebet samme spillerunde defineres som den tid der går fra 1. holdets kamp til næste kamp for samme hold. 

For at kunne benytte særreglen for ovennævnte alderskategorier, skal spillerne være markeret på den elektroniske kamprapport som U-spiller senest når kamprapporten godkendes. 

Der må maksimalt markeres 2 U-spillere pr. kamp. 

Kampe, hvor spillere har været anvendt og anført som U-spillere, tæller ikke med i opgørelsen af antal kampe i relation til 2/3-dels reglen. 

Eksempel: En spiller har deltaget i samtlige kampe på Ligaholdet, men i 9 af kampene, har spilleren været anvendt som U-spiller. De 9 kampe tæller derfor ikke med i optællingen af 2/3-reglen.

En spiller som har deltaget i alle kampe som almindelig spiller og derved er låst af 2/3-reglen, kan ikke efterfølgende anvendes som U-spiller, selvom spillerens alder ligger indenfor kategorien.

Hvis turneringen er færdigspillet for Liga eller 1.division og foreningernes lavere rangerende

seniorhold i divisionerne ikke er færdigspillet, så er det kun de to U-spillere som har været benyttet i den sidste kamp på Liga eller 1.divisionsholdet, som kan deltage på det lavere rangerende divisionshold. Spillere, som er låst af 2/3-reglen, kan senere i samme turnering aldrig benyttes som U-spillere f.eks. i op/nedspillet. 

Vedrørende 1. spillerunde

Det er kun U-spillere, som må deltage i første turneringskamp på 2 forskellige hold. Kravet er, at de markeres begge steder på kamprapport og på holdkort. 

Bemærk, at kampe i niveaustævner/kvalifikationsturneringen ikke er almindelige turneringskampe og derfor gælder U-reglerne ikke. 

Ved ombrydning gælder, at man skal være markeret som U-18 spiller i sidste turneringskamp på

seniorholdet i de nævnte rækker for at måtte deltage som U-18 spiller i 1. spillerunde efter

ombrydningen.

9.1 Anvendelse af afsmittelige klæbemidler på fingre og bold er tilladt fra U-14 og opefter. Deponering af klæbemidler på legeme eller udstyr, der medbringes på banen, er ikke tilladt. Overtrædelser vil på stedet kunne straffes af dommerne efter bestemmelserne om usportslig adfærd og efterfølgende af turneringsledelsen som en overtrædelse af Turneringsreglementet med en bøde iht. bøderegulativet
 

Bem. til 9.1:

Hvis dommeren vælger at straffe overtrædelse af denne regel som usportslig adfærd, skal dette efterfølgende indberettes til turneringsledelsen. Turneringsledelsen vil efterfølgende ikende foreningen en bøde iht. Bøderegulativet.

9.6

Udebliver et hold i 2. og 3. division senior og U-16/U-18 1. division /Liga – med eller uden afbud - fra to kampe under en turnering, udgår holdet af turneringen. 

Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i turneringen, men taberdømmes i resterende kampe
 

Bem. til 9.6:

Intentionen med denne regel er at stille de resterende hold i puljen så lige som muligt. Derfor vil der teknisk set ikke ske en udtrækning af hold, der udgår af turneringen, hvis der er 3 eller færre runder tilbage af turneringen. Holdet taberdømmes, men point regnes med for øvrige hold. Dermed findes alle hold stillet lige.

 9.6 1. Udebliver hold i øvrige rækker fra 3 kampe – med eller uden afbud – under en turnering udgår holdet af turneringen. 
Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i turneringen, men taberdømmes i resterende kampe
   Bem. til 9.6.1:

Intentionen med denne regel er at stille de resterende hold i puljen så lige som muligt. Derfor vil der teknisk set ikke ske en udtrækning af hold, der udgår af turneringen, hvis der er 3 eller færre runder tilbage af turneringen. Holdet taberdømmes, men point regnes med for øvrige hold. Dermed findes alle hold stillet lige.

 9.7 En forening, der uden gyldig grund udebliver fra en ansat turneringskamp, kan efter beslutning af det administrerende forbunds turneringsledelse med ankemulighed til Disciplinærinstansen for øvrige rækker, pålægges at afholde samtlige dokumenterede omkostninger, herunder rejseudgifter (Iht. DHF’s Reglement for rejser under ”Godtgørelse i øvrigt”) ved den ikke spillede kamp som returkampen. Økonomisk krav fra modparten skal stiles direkte til modstander inden 30 dage fra sidst planlagte indbyrdes kamp
   Bem. til 9.7:

I praksis skal den forening, der fremsender et krav til en udeblevet forening efter denne regel, sende kravet i kopi på mail til det turneringsadministrerende forbund. Alle øvrige anførte vilkår skal være opfyldt. Hvis det turneringsadministrerende forbund ikke finder vilkårene opfyldt, vil forbundet gøre opmærksom på dette.

 9.11.1 Såfremt en spiller eller en official under et privat stævne eller en træningskamp begår en forseelse, der i den løbende turnering skal indberettes jf. turneringsreglement for øvrige rækker, kan indberetning også i sådanne tilfælde ske til den administrative turneringsledelse for karantæneudmåling
 

Bem. til 9.11.1:

Intentionen er at stille alle kampe lige set i forhold til adfærd over for dommerne. Hvis en forseelse overfor dommeren er så grov, at den vil skulle indberettes i en turneringskamp, så har dommeren også mulighed for at gøre dette i forbindelse med private stævner og træningskampe.

 9.12 Såfremt en forening ønsker at udtale sig om en mod foreningen, dennes spillere eller ledere indgiven indberetning, skal denne udtalelse sendes til turneringsledelsen senest 48 timer efter kampens afvikling
   Bem. til 9.12:

Der kan ikke stilles krav om først at skulle læse indberetningens ordlyd. Det vigtige er at fremsende foreningens oplevelse af hændelsen. På denne måde vil der være to udsagn for den administrerende turneringsledelse at tage udgangspunkt i ved sagsbehandlingen.

10.4 b.   Flytning med gebyr.

Flytning af kampe på en forenings begæring kan finde sted såfremt, der i enighed med modstanderforeningen foreligger en udfyldt flytteanmodning hos den administrative turneringsledelse senest kl. 12.00 sidste hverdag før kampdato. 

Ingen kamp kan flyttes til et senere tidspunkt end otte dage før sidste spillerunde. 

En flyttet kamp kan tidligst afvikles 72 timer efter anmodning om flytning. 

Gebyr for flytning iht. gebyrlisten opkræves efterfølgende foreningen, der har begæret flytningen. Gebyret er differentieret ud fra følgende tidsfrister:

Tidligere end 30 dag før kampdato – intet gebyr

Senest 14 dage før kampdato – særskilt gebyr

Senest 7 dage før kampdato – særskilt gebyr

Mindre end 7 dage før kampdato – særskilt gebyr
   Bem. til 10.4.b:

Hvis flytning sker tidligere end 30 dage før spilledatoen, vil der ikke blive opkrævet et gebyr.

 10.12 Ved indplacering af hold på tværs af puljer sammenlignes point ud fra samme antal kampe. Dette under hensyntagen til udligning af udgåede kampe, udgåede hold og lignende
   Bem. til 10.12:
For at sikre et sammenligningsgrundlag ved puljer med f.eks. forskelligt antal hold, indledes sammenligningen med at ”rense puljerne” for disse forhold. Først når dette er sket, vil der være tale om at kunne sammenligne indplacering på tværs af puljer.

Udarbejdet juni 2017

Nedenfor ses tegning over bane og dimensioner, regler for LED-bander samt bilag til Ligareglementet omkring U-21 og U-18 spillere.

Nederst vejledning U-21 og U-18 særregel

Vælg forbund

Luk